Länkstig

Susanne Johansson

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Susanne Johansson

Undervisningsintressen Som universitetsadjunkt undervisar jag inom lärarutbildningen och fortbildning för verksamma lärare. Den undervisning som jag främst bedriver handlar om barns tidiga matematiklärande, barns lek och kreativitet och föräldrarsamverkan med förskolan.

Susanne är även doktorand inom forkarskolan ForFa - förskarskola för kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande:

Jag forskar om flerspråkiga barns matematiklärande. Syftet med studien är att studera hur barns meningsskapande i och om matematik sker i en flerspråkig förskola. Lärare och barn följs i en flerspråkig förskola där både enspråkiga och flerspråkiga lärare arbetar tillsammans med barn i syfte att lära om ett matematiskt innehåll. Vilka kritiska villkor uppstår i mötet mellan barn och lärare i barns meningsskapande i matematik? Här blir både det matematiska fenomen och språket betydelsefullt för barns meningsskapande.