Skip to main content
Breadcrumb

Patrik Emblad

About Patrik Emblad

Doctoral student in Tax Law.

Thesis project: The construction of private law in a Swedish tax law context

Main supervisor: Pernilla Rendahl

Graduated from law school in the spring of 2015. Began my doctoral studies in the winter of 2015

During my doctoral studies I've been teaching tax law to both students of law and of economics.

Previous legal work experience involve teaching at a high level course in insolvency law and being a summer law clerk at the Administrative court of Appeal.

Research areas

  • Tax law

Research in progress

  • The discursive understanding of Private law in a Swedish tax law context, 2015-12 - 2020-12

Teaching areas

  • Tax law

Selected publications

Rätt skattesubjekt för kapitalvinster - en fråga om legalitetsprincipens gränser
Emblad, Patrik
Juridisk Publikation, 2015:2, s. 281-308, 2015

Allokering av kapitalvinst vid partssuccession – Ett förslag till lösning utifrån inkomstskatterättens systematik
Emblad, Patrik
Svensk skattetidning, :6-7, s. 478-484, 2016

Golf som friskvård. Om avgörandet i HFD och om frågorna som uppstått i dess svallvågor
Emblad, Patrik
Skattenytt, :5, s. 222-233, 2018

Rättsontologiska uttryck i domstolspraxis: En analys av argumentationsstrukturer i tre skatterättsliga mål
Emblad, Patrik, Björling, Erik
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 41:Nr. 3 & 4, 2018

Funktionalism och beskattning av obehörig vinst
Emblad, Patrik, Martinson, Claes
Skattenytt Akademisk Årsskrift 2019, s. 16-44, 2019