Breadcrumb

Patrik Emblad

Senior Lecturer

Department of
Law
Telephone
Visiting address
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Room number
C610
Postal address
Box 650
40530 Göteborg

About Patrik Emblad

Doctor of laws in Tax Law.

Thesis: Substance and function - Theories on private law within Swedish income taxation

Graduated from law school in the spring of 2015 and defended my PhD in the autmn of 2020.

My teaching experience includes law in general and tax law in particular at the department of law and at the department of economics.

Research areas

  • Tax law

Research in progress

  • The relationship between tax law and private law

Teaching areas

  • Tax law

Selected publications

Power and Sovereignty - How economic-ideological forces constrain sovereignty to tax, Emblad, Patrik, Nordic Journal on law and society, 2021, pp. 1-26

Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt (Diss.), Emblad, Patrik, 2020, University of Gothenburg

Rätt skattesubjekt för kapitalvinster - en fråga om legalitetsprincipens gränser Emblad, PatrikJuridisk Publikation, 2015:2, pp. 281-308, 2015

Allokering av kapitalvinst vid partssuccession – Ett förslag till lösning utifrån inkomstskatterättens systematik Emblad, PatrikSvensk skattetidning, :6-7, pp. 478-484, 2016

Rättsontologiska uttryck i domstolspraxis: En analys av argumentationsstrukturer i tre skatterättsliga mål Emblad, Patrik, Björling, ErikRetfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 41:Nr. 3 & 4, 2018

Funktionalism och beskattning av obehörig vinst Emblad, Patrik, Martinson, ClaesSkattenytt Akademisk Årsskrift 2019, pp. 16-44, 2019