Länkstig

Matilda Amundsen Bergström

Forskare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Matilda Amundsen Bergström

Jag är forskare i litteraturvetenskap sedan HT 2021. Mitt nuvarande forskningsprojekt "A Happy Life. Women's Moral Philosophy in 17th- and 18th-Century Scandinavia" är finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Där undersöker jag hur tio kvinnliga tänkare i det tidigmoderna Skandinavien debatterade frågan om det goda livet. Jag läser filosofiska traktat, dikter, psalmer, tidskrifter och romaner i ett försök att berätta en ny, mer inkluderande, historia om periodens moralfilosofi. Jag deltar även i forskningsprojektet "Making Enlightenment Happen. Gothenburg Women in 18th-Century Swedish Public Life", finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet studerar vi kvinnliga författare, tryckare, redaktörer, journalister, översättare, skådespelare och sällskapsmedlemmar i Göteborg vid 1700-talets slut.

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2019 med avhandlingen Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna kvinnliga författare. Där analyserade jag hur de tre poeterna Louise Labé, Katherine Philips och Hedvig Carlotta Nordenflycht lanserades och lanserade sig själva som den antika poeten Sapfos arvtagare. Mina forskning kretsar kring tidigmoderna kvinnliga författare och filosofer, och jag är särskilt intresserad av etik, retorik och auktoritet.

Jag är koordinator för tidigmoderna seminariet vid Göteborgs universitet och är en av initiativtagarna till nätverket Philosophy in Other Words. Research Network on Early Modern Women and Philosophy (POW).