Länkstig

Matilda Amundsen Bergström

Postdoktor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Matilda Amundsen Bergström

Jag är postdok i litteraturvetenskap sedan HT 2021. Min tjänst är finansierad av Vetenskapsrådet, och stor del av min tid spenderar jag som gästforskare i filosofi vid Köpenhamns universitet. I mitt nuvarande forskningsprojekt "A Happy Life. Women's Moral Philosophy in 17th- and 18th-Century Scandinavia" undersöker jag hur tio kvinnliga tänkare i det tidigmoderna Skandinavien debatterade frågan om det goda livet. Jag läser filosofiska traktat, dikter, psalmer, tidskrifter och romaner i ett försök att berätta en ny, mer inkluderande, historia om periodens moralfilosofi.

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2019 med avhandlingen Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna kvinnliga författare. Där analyserade jag hur de tre poeterna Louise Labé, Katherine Philips och Hedvig Carlotta Nordenflycht lanserades och lanserade sig själva som den antika poeten Sapfos arvtagare. Mina forskning kretsar kring tidigmoderna kvinnliga författare och filosofer, och jag är särskilt intresserad av etik, retorik och auktoritet.

Jag är medlem i tidigmoderna seminariet vid Göteborgs universitet och är en av initiativtagarna till nätverket Philosophy in Other Words. Research Network on Early Modern Women and Philosophy (POW).