Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jasmine Bylund

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 315
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jasmine Bylund

Doktorand i ämnesdidaktik med språklig inriktning. Ingår i forskarskolan; Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning. www.isd.su.se/semla-forskarskola-i-lärande-undervisning-och-bedömning-av-svenska-och-engelska

Mitt avhandlingsprojekt undersöker ungas språkanvändning utanför skolan och om och i så fall hur mönster i daglig språkanvändning och exponering samspelar med investering i språk, språkideologier och formandet av ungas identiteter. Studien genomförs med ungdomar i årskurs sex och sju på skolor i flerspråkiga områden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bakgrund: adjunkt på IPS sedan 2012 och har framförallt undervisat i kurserna i engelska på grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 samt de verksamhetsförlagda utbildningskurserna. Jag har också arbetat som provutvecklare i projektet Nationella prov i främmande språk (NAFS) och det nationella provet i engelska för årskurs 6 samt fram till 2015 även provutvecklare inom projektet nationella prov i samhällskunskap.