Göteborgs universitet
Video (0:23)
Bli naturvetare
Bild

Bli naturvetare

Naturvetenskaplig kompetens behövs överallt. Hela vårt samhälle bygger på naturvetenskapliga framsteg, och som naturvetare gör du skillnad oavsett vilket yrke eller bransch du är i.

Naturvetenskapliga yrken

Bebyggelseantikvarier arbetar bland annat på:

 • muséer
 • kommuner, landsting och regioner
 • arkitekt- och konsultföretag

Läs mer om vad bebyggelseantikvarier gör

Som bygghantverkare kan du bland annat arbeta med:

 • timmerkonstruktioner och byggnadssnickeri
 • mur och puts
 • byggnadsvård
 • rådgivning och konsulttjänster

Läs mer om arbetsmarknaden för bygghantverkare

Biologer arbetar till exempel som:

 • utredare och handläggare
 • naturvårdskonsulter
 • forskare och lärare

Molekylärbiologer kan bland annat jobba med forsknings- och laboratoriearbete inom:

 • bioteknikbranschen
 • läkemedelsindustrin
 • sjukvården

Läs mer om vad en molekylärbiolog jobbar med

Farmaci handlar om allt ifrån hur läkemedel påverkar oss på cellnivå till utveckling av nya läkemedel. Farmaceuten är en viktig länk från läkare och kemister till allmänheten.

Som legitimerad receptarie kan du bland annat arbeta:

 • på apotek
 • inom läkemedelsindustrin
 • på forskningslaboratorier

Läs mer om vad receptarier jobbar med

Som legitimerad apotekare kan du exempelvis arbete

 • inom läkemedelsindustrion
 • på apotek eller inom övrig hälso- och sjukvård
 • med forskning på ett universitet

Fysiker arbetar bland annat inom:

 • energi- och miljöteknik
 • informationsteknik
 • beräkningsfysik och astrofysik

Sjukhusfysiker arbetar bland annat:

 • på sjukhus
 • på myndigheter
 • inom kärnkraftsindustrin och medicintekniska företag

Läs mer om vad du kan göra efter att ha pluggat fysik

Geografer arbetar bland annat med:

 • samhällsplanering och miljövård
 • hållbar utveckling
 • GIS och digitala kartor

Läs mer om möjligheterna efter en kandidatexamen i geografi

Geovetare arbetar bland annat med:

 • geologiska undersökningar
 • miljöfrågor
 • samhällsbyggnad

Läs mer om möjligheterna efter en kandidatexamen i geovetenskap

Hantverkare inom trädgård och kulturlandskap kan arbeta i:

 • historiska och nya trädgårdar och parker
 • plantskolor och handelsträdgårdar
 • park- och naturförvaltning
 • kulturreservat och friluftsmuseum
 • eget hantverksföretag

Läs mer om arbetsmarknaden för trädgårdshantverkare 

Kemister arbetar bland annat:

 • inom läkemedelsindustrin
 • på analys- och synteslaboratorier
 • med forskning och utveckling

Läs mer om kemisters arbetsmarknad

Konservatorer arbetar bland annat:

 • på muséer och privata konserveringsateljéer
 • inom regional eller statlig verksamhet
 • som egenföretagare

Läs mer om konservatorers arbetsmarknad

Som marinvetare kan du bland annat jobba med:

 • marin teknikutveckling
 • samhällsplanering
 • hållbar förvaltning av naturresurser

Läs mer om vad tidigare studenter som läst marin vetenskap gör idag

Som matematiker kan du bland annat jobba med:

 • programmering och utveckling av IT-lösningar
 • prövning av nya läkemedel
 • riskbedömningar av aktieportföljer
 • optimering av resurser - miljö och ekonomi

Läs mer om matematikers arbetsmarknad

Miljövetare arbetar bland annat med:

 • miljö- och hållbarhetsfrågor
 • samhällsplanering
 • miljöledning och miljökonsekvensanalyser

Bli doktorand

Är du intresserad av forskning, och funderar på att fortsätta dina studier efter din masterexamen?  Vi erbjuder forskarutbildning inom fem olika huvudområden.

Läs mer om vår forskarutbildning

Kvinnlig doktorand i labbmiljö
Foto: Anna-Lena Lundqvist