Skip to main content
University of Gothenburg

Licentiate seminars

Licentiate seminars at The Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies during the last years.

Caroline Nagy
Flera bråk i matematikundervisning. En aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression

Djamshid Farahani
Gymnasieelevers tolkningar avseende matematiska representationer av rätlinjig rörelse.

Mikael R Karlsson
Motstånd, makt och mening: en etnografisk studie om förändring i gymnasieskolan.

Elisabeth Rystedt
Encountering algebraic letters, expressions and equations: A study of small group discussions in a Grade 6 classroom.

Marie Grice
Epistemic beliefs among upper-secondary students in education for sustainable development.

Marlene Sjöberg
Möjligheter i kollegiala samtal om NO-undervisning och bedömning

Per Selin
Developing strategic competence in oral interaction in English as a foreign language

Jenny Svanteson Wester
Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?
 
Ulf Ryberg
Variationens betydelse för elevernas lärande – Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata
 
Joakim Magnusson
Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande

Heléne Bergentoft
Lärande i rörelse. Utveckling av kroppslig förmåga ur ett icke-dualistiskt perspektiv