University of Gothenburg
Breadcrumb

Teaterstudier

Ett ämne som rymmer scenkonsternas historia, librettologi, teater, politik och samhälle i vår samtid.

Om ämnet

Forskning om scenkonst bedrivs dels av forskare inom ämnet teaterstudier vid institutionen, dels av forskare med anknytning till institutionen men inom andra discipliner och på andra enheter inom humanistiska fakulteten. En inriktning är forskning inom scenkonsternas historia. Här ingår studier i librettologi, om operalibretti från 1500-tal till 1800-tal samt studier av scenkonst vid tiden för det moderna genombrottet (cirka 1870–1925). Vid sidan av den teaterhistoriska forskningen bedrivs också forskning kring teater, politik och samhälle i vår samtid.