University of Gothenburg
Breadcrumb

Litteraturlista Queerperspektiv på samtida svensk litteratur

Litteraturvetenskap, ämnesfördjupning: Queerperspektiv på samtida svensk litteratur. Kursansvarig: Jenny Bergenmar.

Läskurs, ämnesfördjupning 7,5 hp.

Kursen ger en fördjupad kännedom om svensk litteratur från senaste decennierna som gestaltar samkönad kärlek och könsöverskridanden. Olika genrer omfattas (poesi, kortprosa och roman). Kursen omfattar både texter som explicit gestaltar queera motiv och karaktärer, men även texter som saknar detta, men som öppnar för queera läsningar.

Kursen ger också teoretiska perspektiv som bidrar till att diskutera området ur olika perspektiv – med fokus på analys av representation och med fokus på queer som läsning. Kursen ger förmåga att använda teoretiska och resonemang i en självständig uppgift, samt ger inblick i metodiska problem med att beskriva queerlitteratur. 

Primärlitteratur

Poesi:

 • Hallgren, Hanna, Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom, Kabusa, 2008
 • Ribich, Eva, Härligheten, Pequod press, 2020
 • Holmstrand, Leif, Domningskanten, Pequod press, 2012

Noveller:

 • Aijvide Lindkvist, John, ”Gräns”, Pappersväggar. Tio berättelser, Stockholm: Ordfront, 2006
 • Edelfeldt, Inger, ”Ensamrummet”, i Ensamrummet, En midsommarnattsdröm, När jag hatade Elaine. Tre berättelser, Stockholm: Bonnier Carlsen, 1997
 • Edelfeldt, Inger, ”Spöken”, ”För Marie Claire” och ”Rit” ur Rit, Stockholm: Awe/Geber, 1991
 • Ninni Holmqvist, ”Kostym”, Stockholm Norstedts , 1995

Romaner:

 • Firoetos, Aris, Sanningen om Sascha Knisch, Stockholm: Norstedts, 2002
 • Folkesson, Tove, Kalmars jägarinnor, Stockholm: Weyler, 2014
 • Folkhammar, Kristoffer, Magisterlekarna. Sodomitisk melodram, Stockholm: Natur och kultur, 2015
 • Lodalen, Mian, Lesbiska ligan, Stockholm, Romanus & Selling, 2021
 • Nygren Anna, Hunger, Stockholm: Lesbisk pocket, 2020

Sekundärlitteratur

 • Björklund, Jenny, Lesbianism in Swedish Literature. An Ambiguous Affair, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014 (214 s.)
 • Björklund, Jenny och Ann-Sofi Lönngren, “Now You See It, Now You Don’t: Queer Reading Strategies, Swedish Literature, and Historical (In)visibility.” Scandinavian Studies 92, no. 2, 2020, s. 196-228 (32 s)
 • Campbell, Grant D. “Queer Theory and the Creation of Contextual Subject Access Tools for gay and Lesbian Communities.” In Feminist and Queer Information Studies Reader, edited by Patrick Keilty and Rebecka Dean, Sacramento: Litwin Press, 2013, s. 290-308 (18 s.)
 • Eastwood, A. 2014. “How, Then, Might the Transsexual Read? Notes toward a Trans Literary History,” Transgender Studies Quarterly 1 (4), s. 590-604 (14 s.)
 • Hallgren, Hanna, ”En queer introduktion till texten Gränslösa hundar: Om queerteori, performativitet och subversiva repetitioner i skönlitterära, kritiska och vetenskapliga texter”, Kvinder, Køn og Forskning, 2013. nr 1, s. 48-60 (12 s.)
 • Holmqvist, Sam, ”Trans readings: A legacy from myself to myself, lambda Nordica, vol. 23, no 1-2, 2018, s. 185-197 (13 s.)
 • Hynynen, Andrea, “Queer readings of crime fiction. The importance of genre”, lambda Nordica, vol. 23, no 1-2, 2018, s. 19-38 (19 s.)
 • Love, Heather, ”Queer Messes.” WSQ: Women’s Studies Quarterly, vol. 44 nr 3–4, 2016, s. 345-349 (4 s.)
 • Magnusson, J., “Från tragiskt öde till fritt vald livsstil: Bögar och lesbiska i det sena nittonhundratalets svenska litteratur.” In M. Andreasson (red.) Homo i folkhemmet: Homo- och bisexuella i Sverige 1950–2000, Göteborg: Anamma, 2000, s. 59-75 (16 s.)
 • Myren-Svelstad, Per Espen, ”Anachrony, disability and the gay man”, lambda Nordica, vol. 23, no 1-2, 2018, s. 62-84 (22 s.)

Ovanstående lista kan modifieras efter överenskommelse.