University of Gothenburg
Image
Photo: Katja Kircher
Breadcrumb

Experter: Barn och ungdomar

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns experter som kan kommentera frågor som rör barn och ungdomar. Observera att vi också har en separat expertlista med experter på skola och utbildning. Kontakta redaktören om du inte hittar den expertis du söker!

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och stillasittande hos barn och ungdomar

Andreas Fröberg forskar om fysisk aktivitet, stillasittande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Läs ett forskarporträtt om honom här.
Andreas Fröberg, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 0737-227026, e-post: andreas.froberg@gu.se

Fysisk aktivitet och mätmetoder

Daniel Arvidsson forskar om fysisk aktivitet och hälsa bland unga och vuxna. Han är också expert på mätmetoder av fysisk aktivitet.
Daniel Arvidsson, docent i folkhälsovetenskap, universitetslektor i kostvetenskap, telefon: 0707-444164, e-post: daniel.arvidsson@gu.se

Identitet och ungdomskulturer

Skolsegregation, utanförskap och ungdomskulturer i förorten

Ove Sernhede har i över 30 år forskat om ungdomskulturer i förorten, utanförskap och segregation. Han har bland annat skrivit boken Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser (Liber 2014) och är medförfattare till När betongen rätar sin rygg. Ortenrörelsen och folkbildningens renässans (Daidalos 2019).
Ove Sernhede, professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap, telefon 0766-181019, e-post ove.sernhede@gu.se

Ungdomskultur, identitet, maskulinitet och gymkulturer

Thomas Johansson har i nästan tre decennier forskat om ungdomar, populärkultur, identitet och genus. Flera av hans forskningsprojekt har handlat om maskulinitet och gymkulturer. Han har skrivit en lång rad böcker, bland annat är han medförfattare till The conundrum of masculinity. Hegemony, homosociality, homophobia and heteronormativity (Routledge 2019), Extreme Sports – Extreme Bodies. Gender, identities and bodies in motion (Palgrave MacMillan 2018), Youth Studies in Transition: Culture, Generation and New Learning Processes (Springer 2019). Fitness Doping. Trajectories, Gender, Bodies and Health (Palgrave MacMillan 2020) och Life Trajectories into and out of Contemporary Neo-Nazism. Becoming and Unbecoming the Hateful Other (Routledge 2020).
Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 031-7862003, e-post: thomas.johansson@ped.gu.se

Livsvillkor, identitet och maskulinitet

Nils Hammarén forskar om ungdomar med fokus på identitet, livsvillkor, segregation och skola. Han är bland annat medförfattare till Skolan och ojämlikhetens urbana geografi: om skolan, staden och valfriheten (Daidalos 2013) och medförfattare till The Conundrum of Masculinity – Hegemony, Homosociality, Homophobia and Heteronormativity (Routledge 2019).
Nils Hammarén, docent i barn- och ungdomsvetenskap, telefon: 0706-899243, e-post nils.hammaren@gu.se

Kost och matvanor

Matvanor och hälsa

Christel Larsson forskar om matvanor och hälsa framförallt bland barn och ungdomar. Hon har exempelvis genomför studier som syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet för att bidra till välmående och hälsa samt studier om ungas intag av vegetarisk kost. Hon är en av redaktörerna för Näringslära för högskolan (Liber 2021).
Christel Larsson, professor i kostvetenskap, telefon: 0709-116519, e-post:
 christel.larsson@gu.se

Ungdomskriminalitet

Förebygga rekrytering till kriminella nätverk

Johannes Lunneblad studerar ett lokalt brottsförebyggande projekt med syftet att stoppa rekryteringen av unga till kriminala närverk. Projektet är en del av ett övergripande forskningsintresse för hur lokala föreningar, idéburna organisationer och företag, tillsammans med det offentliga kan utveckla samverkansmodeller som stödjer elevernas lärande och har positiv inverkan på deras uppväxtmiljö i multietniska bostadsområden.

Johannes Lunneblad, professor i pedagogik, telefon: 031–786 2058, e-post: johannes.lunneblad@ped.gu.se

I Göteborgs universitets bildbank finns porträtt på Johannes Lunneblad.