University of Gothenburg
Image
Fritidsbåtar i småbåtshamn
Breadcrumb

Insikter från fritidsbåtslivet i Bohuslän

En ekonomiskt värdefull aktivitet, men också en livsstil som förändras. Så uppfattar beslutsfattare och båtfolket i Bohuslän fritidsbåtslivet, enligt denna avhandling.

Avhandlingen är sammanläggningsavhandling som utvecklas i två huvudsteg. Det första steget (Artikel I och Artikel II) undersöker hur beslutsfattare och båtfolk uppfattar båtaktiviteter. Det visar att fritidsbåtlivet i Bohuslän uppfattas som en ekonomiskt värdefull aktivitet och är värt att bevara främst på grund av dess ekonomiska värde. I andra steget (Artikel III och Artikel IV) fokuserar avhandlingen på båtpraktiker, som visar hur material som ingår i båtlivet (båtar, motorer, köket, sovplatser och skärgårdsklippor) förhandlas fram och omformar praktikerna.

Mer om avhandlingen

Titel: A matter of human-sea relations: Insights from leisure boating in Bohuslän, Sweden

Författare: Neva Leposa

Institution: Institutionen för globala studier, avdelningen för humanekologi

Årtal: 2018

Gå till avhandlingen