University of Gothenburg
Image
Arvid Carlsson och Johan Hallgren
Professor Arvid Carlsson, professor Johan Hellgren, ordförande Nordiska ÖNH-föreningen
Breadcrumb

Med paraplyer i kongresspåsen

Vad får man ut av att arrangera internationella kongresser på hemmaplan inom sitt eget forskningsområde? Vi bad Johan Hellgren vid ämnesområdet för ÖNH vid Sahlgrenska akademin berätta lite om hur man lyckas med detta och även ge lite tips på vägen.

För några år sedan (2017) höll the Nordic Association of Otolaryngology en 3-dagar lång nordiska kongress i Göteborg på Gothia Towers. Med över 700 deltagare slog kongressen i år ett rekord. Den har hållits vart 3:e år sedan över 100 år tillbaka och vart 15:e år är den i Sverige, men bara vid ett tillfälle tidigare har den varit i Göteborg.

Nobelpristagare på inspirationsbesök

- Att nobelpristagare professor Arvid Carlsson kunde komma som inspiratör var särskilt lyckat, säger Johan Hellgren, tidigare chef vid avdelningen för öron-, näs och halssjukdomar vid Sahlgrenska akademin. Johan är också ordförande för The Nordic Association of Otorhinolaryngology, som höll kongressen, han var också med i den lokala organisationskommittén som anordnade mötet.

I år deltog även specialistföreningen för öron-, näs- och halssjuksköterskor (FÖNH). De firade 30 år i år och hade ett programspår parallellt med övriga spår.

God framförhållning är A och O
- Kongresslokalerna bokade vi genom Göteborg & Co 4 år i förväg. Maj-Juni är en intensiv mötesperiod och utrymmet tar snabbt slut. Vi upphandlade en mötesarrangör, en så kallad PCO, genom att ta in anbud. Det är viktigt att intervjua deras företrädare så att inte bara priset utan även samsynen kring kongressen får bli avgörande. Även viktigt att bygga en bred och handlingskraftig mötesorganisation, samt att annonsera mötet vid varje tillfälle som ges, mycket och ofta.

I år blev det mer än 60 vetenskapliga bidrag i form av postrar och många kom från den egna Avdelningen för ÖNH vid Sahlgrenska Akademin. Eftersom mötet hölls här kunde de passa på att bjuda in flera egna forskare som talare, vilket satte fokus på och skapade uppmärksamhet kring den egna forskningen. ÖNH-kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset stod också för mycket av logistiken på mötet. När mötet sedan blir så lyckat som det blev, ger detta en positiv uppfattning om Göteborg, Göteborgs universitet och forskningen som bedrivs vid Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset.

- Tack vare alla duktiga medarbetare och deras fina insatser har vi haft få problem med kongressen. Någon talare avbokade sent i planeringen och det tog lite tid att hitta en bra ersättare. Det ständigt ökande antalet anmälda deltagare under förberedelserna gjorde att vi fick ta fortlöpande höjd avseende lokalernas storlek etc. En rolig anekdot är att vi, visa av det nyckfulla Göteborgsvädret, beställt paraplyer till alla deltagare…. men det kom inget regn. Kanske ett tips för att ”besvärjer” vädergudarna.

Att få media med på banan lyckades
En som deltog på kongressen var Gunhildur Gudnadottir forskare vid avdelningen för Öron- näs- och halssjukdomar på Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes nya studie kring kortisonnässpray och snarkande barn ingick i en session kring hur de nordiska länderna undersöker och behandlar dessa barn.

- Jag tycker att den sessionen hade ett bra upplägg och det var intressant att höra om likheter och olikheter mellan de olika nordiska länderna, men även inom Sverige.

Vi lyckades få media intresserade av hennes nya rön och de gjordes ett inslag i Sveriges Radios Ekot.

- Kontakten med media gick väldigt smidigt. Carina Holmberg på Ekot kontaktade mig via sms och vi bestämde en tid att träffas på Sahlgrenska nästa dag då vi gjorde intervjun. Jag tipsade henne om en patient som varit med i ett tidigare inslag om samma ämne på Tv4 som hon sedan kontaktade. Jag blev väldigt nöjd med inslaget och tyckte att vi fått fram den viktigaste punkten med våra forskningsresultat, nämligen att kortisonnässpray är ett bra förstahandsbehandlingsalternativ för snarkningar och sömnapné hos barn och att man, i många fall kan slippa operation, berättar Gunhildur.

Forskningsresultat som gav omedelbar effekt
Gunhildur och hennes forskargrupps poster väckte också stor uppmärksamhet och hon tyckte det var trevligt att få möjligheten att diskutera deras forskningsresultat med intresserade under poster minglet.

- Många kollegor tyckte att det var intressant och flera sa att de nu skulle börja använda kortisonnässpray i större utsträckning i fortsättningen i behandlingen av SDB hos barn.

Positiva nyheter är också nyheter
Johan Hellgren upplever att man i dagens mediaflöde ger för lite utrymme för de positiva aspekter det innebär att medicinska företrädare, det vill säga yrkesverksamma forskare och sjukvårdspersonal, samlas och diskuterar aktuella frågor som framtidsanalyser och nya behandlingsrekommendationer. Det är tyvärr framför allt politiska sjukvårdsbeslut och nyheter om kris i vården som lyfts fram i media, menar han.

- Institutionens webbredaktör och jag fick istället prata om vilka nya forskningsresultat vi skulle kunna lyfta till en bredare mediapublik, och det blev tillslut Gunhildur Gudnadottirs forskning om nässpray för snarkande barn som vi fastnade för. Tillsammans med Sahlgrenska akademins kommunikationsavdelning fick vi sedan som sagt snabb kontakt med riksmedia via Ekot, säger Johan Hellgren.

Forum för utbyte av både kunskap och glädje
Flera av deltagarna vi pratade med tyckte att kongressen blev väldigt lyckad, med bra vetenskapligt och socialt program. Och att det självklart är trevligt att träffa kollegor från hela Norden. Även utställarna, som var många, tyckte kongressen kändes givande.

- När vår ”egen” Nobelpristagare Arvid Carlsson kom till den Nordiska Kongressen och gjorde ett väldigt trevligt och uppskattat framträdande tror jag de flesta med mig kände att tiden stannade ett ögonblick och att vi fick en väldigt fin minnesbild att ta med. Efter mötet känns det skönt att allt gick så bra. Mycket arbete av många men det är det definitivt värt, avslutar Johan Hellgren.

Länk till inslaget i Sveriges Radio Ekot
Länk till kongressen
Även publicerad i AkademiLiv