Breadcrumb

Hon skriver om feministiska mormoner som inte vill vara tysta

Att vara troende mormon och samtidigt strida mot konservativa könsroller inom kyrkan kan vara tufft. Kristel Torgrimsson är doktorand i religionsvetenskap och läser bloggar för att försöka förstå drivkraften bakom att både vilja förändra och vara kvar.

Kristel Torgrimsson påbörjade sin forskarutbildning i höstas, och hennes avhandling kommer att handla om kvinnliga mormoner som på sociala medier positionerar sig som både troende och feminister.

Image
porträtt Kristel Torgrimsson

Framförallt intresserar hon sig för medlemmar i den amerikanska mormonkyrkan The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS).

– De här kvinnorna har en komplicerad relation till sin kyrka. LDS-kyrkan har väldigt konservativa könsroller, och de kvinnor som är öppna med sina politiska åsikter kring feminism riskerar att bli exkommunicerade, de får helt enkelt inte vara kvar inom kyrkan, säger Kristel Torgrimsson.

Blev avskedade efter kritik

Svårigheten i att vara mormon och feminist har uppmärksammats tidigare: på 90-talet blev till exempel ett antal kvinnor avskedade från sina tjänster på Brigham Young University (ett universitet drivet av LDS) efter att ha kritiserat kvinnosynen inom kyrkan.

– Ett mer nutida fall är Kate Kelly, grundare av en organisation som kämpar för att kvinnor ska kunna bli präster. Inom LDS är det bara män som får bli präster. Hon blev exkommunicerad år 2014.

Alternativ plattform

Digitala medier har på grund av detta blivit ett forum för kvinnor som har svårt att föra fram sin röst inom kyrkan.

– Det ger dem en möjlighet att föra ut sina röster anonymt, även om inte alla skriver anonymt. Det blir en alternativ plattform för att utmana de här konservativa könsrollerna.

Undersöker poddar, bloggar och vloggar

Kristel Torgrimsson kommer att genomföra en etnografisk studie av feministiska mormoners digitala landskap, vilket inkluderar exempelvis poddar, bloggar och vloggar. Hon kommer att utgå främst från två stora plattformar för bloggar: Feminist Mormon Housewives och the Exponent.

– Jag har länge varit intresserad av religiös feminism, mitt första exjobb skrev jag om muslimska feminister i svensk media. De här bloggarna har jag läst under många år och jag är ett stort fan av dem, så att jag valde det här ämnet handlar både om mitt intresse för religion och feminism och om min kärlek till de här bloggarna.

Hur kommer det sig att de här kvinnorna är kvar i sin kyrka trots att de till stor del har andra åsikter?

– Det är lite det som är frågan. Jag tror att det varierar, men det handlar om varför människan tenderar att stanna kvar i de traditioner som de ofta är uppväxta i, säger Kristel Torgrimsson.

Alla stannar inte kvar i sin kyrka, men många fortsätter att vara religiösa eller mormonska på något sätt. Vissa som lämnar kyrkan anammar mer spirituella trossätt som upplevs ge mer utrymme för ett feministiskt perspektiv. Andra slutar helt enkelt att vara aktiva i kyrkan men involverar sig i fortfarande i en typ av berättande, exempelvis via poddar, som är typiskt ”mormonskt”. Det handlar inte om varför kvinnor stannar kvar i konservativa religioner utan snarare hur dom gör det, och det är det jag vill undersöka.

Text: Elin Widfeldt