Breadcrumb

Kunskapsprov för audionomer med utbildning från land utanför EU-/EES

Göteborgs universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för audionomer utbildade utanför EU/EES. Kunskapsprovet består av ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov, för att ge underlag för bedömning både av teoretiska och praktiska kunskaper. Det teoretiska provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras.

Om kunskapsprovet

Teoretiskt delprov

Det teoretiska provet består av ett skriftligt prov som omfattar fyra delar. De första tre delarna innehåller 95 flervalsfrågor, den fjärde delen består av ett patientfall. Vid patientfallet examineras den prövandes förmåga att tillämpa relevanta kunskaper samt att värdera, diskutera och reflektera på ett fördjupat sätt kring en patient med hörselproblematik. Godkänt resultat på alla fyra separata delar krävs för att bli godkänd på provet som helhet. Med det teoretiska delprovet mäts den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som audionom i Sverige.

Praktiskt delprov

För att det praktiska delprovet ska vara aktuellt krävs godkänt på teoretiska delprovet.

Det praktiska provet görs under en halvdag och består av ett antal kliniska moment som audionomer ansvarar för inom både diagnostik och rehabilitering. Bedömningarna görs genom observation som sker kontinuerligt av examinator.

För att bli godkänd krävs att förutbestämda kriterier uppnås.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har en audionomutbildning eller motsvarande från land utanför EU/EES och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet har möjlighet att anmäla dig till provet.

Lämplighetsprov

Provet kan även genomföras av dig som har fått ett beslut om att göra lämplighetsprov för audionomer med utbildning inom EU/EES. För lämplighetsprov kontakta Socialstyrelsen via mail: utbildad-inom-EU-EES@socialstyrelsen.se.

Provtillfällen och anmälan

Både teoretiskt och praktiskt prov genomförs i Göteborg. Intresseanmälan sker till  nedanstående mail och prov kommer då att erbjudas inom 4 månader. Det teoretiska provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras. Antal provtillfällen för det teoretiska delprovet är begränsat till fem. För det praktiska delprovet är antalet provtillfällen begränsat till tre. Från första provtillfället har du 5 år på dig att genomföra hela kunskapsprovet.

Provtillfällen

Teoretiskt delprov

Praktiskt delprov

Anmälan till kunskapsprovet

Innan du anmäler dig till kunskapsprovet behöver din utbildning bli granskad av Socialstyrelsen. För mer information se:

Få din utbildning granskad (Socialstyrelsens webbplats)

Anmäl deltagande i kunskapsprovet via länken nedan.

Anmälan till provtillfälle (webbformulär, nytt fönster)

Förberedelser inför kunskapsprovet

Det är viktigt att du förbereder dig väl, både inför det skriftliga och praktiska delprovet. Inför kunskapsprovet rekommenderas samma litteratur som används på svenska audionomutbildningar.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Göteborgs universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid ej godkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd fem gånger på det teoretiska delprovet, tre gånger på det praktiska delprovet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporterar Göteborgs universitet detta till Socialstyrelsen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Anita Niiström, utbildningsadministratör vid enheten för audiologi vid Sahlgrenska akademin.

Telefon: 031-786 57 59
E-post: anita.niistrom@neuro.gu.se