University of Gothenburg
Image
Photo: Maria Persson
Breadcrumb

Kurser inom arkeologi

Här kan du läsa mer om utbildningsämnet arkeologi och vilka kurser du kan läsa på grund och avancerad nivå inom arkeologi.

Väljer du att läsa någon av våra kurser i arkeologi kommer du studera de materiella spåren som människan lämnat efter sig från äldsta förhistorien till vår samtid. Du kommer få kunskaper om människans livsvillkor i Norden såväl som globalt. Med sitt fokus på det materiella kan arkeologin ge unika bidrag till en diskussion om människans samhälle i ett hållbart långtidsperspektiv. Arkeologen arbetar både teoretiskt och praktiskt med perspektiv som relaterar till såväl naturvetenskap, samhällsvetenskap som humaniora.

Navigate to video: Arkeologprogrammet vid Göteborgs universitet
Video (2:07)
Arkeologprogrammet vid Göteborgs universitet
Navigate to video: Möt Christian Isendahl professor i arkeologi
Video (1:31)
Möt Christian Isendahl professor i arkeologi

Hur blir jag arkeolog?

Arkeologi kan ingå i en kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen. Du kan välja att ha arkeologi som huvudämne i din examen eller som kompletterande ämne i en examen med annat huvudämne. Vad som krävs för en examen bestäms av de nationella och lokala examensbeskrivningarna för varje ämne på universitetet.
På Göteborgs universitet kan du också gå forskarutbildning inom arkeologi.

Var jobbar en arkeolog?

När du avslutat dina studier har du kunskaper och kompetens för att arbeta inom en rad olika verksamheter. Det finns möjligheter att arbeta inom kultursektorn – som exempelvis uppdragsarkeologin, Länsstyrelser, på museer – samt på universitet eller högskolor. Genom din utbildning får du löpande öva din kritiska och din analytiska förmåga. Detta är värdefull kunskap som också kan användas inom yrkesområden som knyter an till kultur, utbildning och turism.