University of Gothenburg
Breadcrumb

Kommunikationspartnerträning vid afasi

Uppdragsutbildning inom logopedi.

Kommunikationspartnerträning vid afasi

Avancerad nivå | 3 hp | Kurskod: LP6491 | Höstterminen 2023

Nu ger vi återigen vår grundläggande kurs för logopeder som vill arbeta med kommunikationspartnerträning vid afasi!

Om kursen

Kursen syftar till att ge översikt av hur man kan arbeta kliniskt med kommunikationspartners i samband med afasi. På kursen kommer olika evidensbaserade metoder att behandlas, till exempel “Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA), “Better Conversations with Aphasia” (BCA) och “Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation” (SPPARC). Ett särskilt fokus i kursen är praktisk träning i analys och bedömning av kommunikationsmönster, inklusive faciliterande och hindrande beteende i samtal. Kursen ger också tillfälle att tillämpa och diskutera möjlig intervention samt tar upp utvärdering av behandlingseffekt. 

En praktisk uppgift i form av en översiktlig analys av tillhandahållet videoinspelat samtal ska genomföras före första föreläsningstillfället. I kursen ingår ytterligare en individuell uppgift i form av en intervention med kommunikationspartnerträning som redovisas skriftligt och muntligt vid uppföljningstillfället.

Kursdatum

Två heldagar den 5–6 oktober 2023 samt en examinationsdag den 9 januari 2024.

Kurskostnad

4500:- (exklusive moms).
För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch bekostas av deltagarna.

Kursplan

Kommunikationspartnerträning vid afasi LP6491 

Behörighet och urval

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs logopedexamen.

Ansökan

Sista anmälningsdag är 1 september 2023.
Begränsat antal kursplatser. Kursen ges med förbehåll att det är tillräckligt många sökande.

Anmälningsblankett (PDF)

Kontaktpersoner