Image
EU-flaggan över trädtoppar
Breadcrumb

Forskare grillar EU-kandidater: Vad vill partierna med EU:s miljö- och klimatpolitik?

Hållbarhet & miljö

Debatt och utfrågning där Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställs till svars av Handelshögskolans experter inom miljö- och klimatfrågor.

Seminarium
Date
16 May 2024
Time
12:00 - 13:15
Location
E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.

Environmental Economics Unit vid Institutionen för nationalekonomi med statistik bjuder vid två tillfällen in till utfrågning av partiernas kandidater till Europaparlamentet. Fokus är på miljö- och klimatpolitik, styrmedel och skärningspunkten mellan EU:s och medlemsstaternas handlingsutrymme.

EU-kandidaterna frågas ut av en panel av samhällsforskare från Handelshögskolan som är experter på miljö och klimatfrågor och får möjlighet att svara på varandras inlägg.

Ingen föranmälan behövs.
 

EU-kandidater

Isabella Lövin (MP) – Miljöpartiets tredjenamn i EU-valet. Isabella Lövin har suttit i EU-parlamentet mandatperioden 2009–2014 och har sedan dess varit språkrör för Miljöpartiet samt Sveriges biståndsminister.

Hanna Gedin (V) – Vänsterpartiets andranamn i EU-valet. Hanna Gedin har varit partiets biträdande partisekreterare och avlagt en juristexamen med inriktning på EG-rätt.

Moderaterna har kontaktats för att delta, men har inte kunnat ställa upp med en representant den här gången

 

Forskarpanelen

Olof Johansson-Stenman är professor i nationalekonomi och forskar bland annat om miljö- och klimatekonomiska styrmedel, inklusive miljöskatter, regleringar och så kallade nudges.

Lena Gipperth är professor i miljörätt med inriktning mot havs- och vattenförvaltning. Hon forskar bland annat om rättsligt genomförande av miljökvalitetsmål, t.ex. genom miljökvalitetsnormer.

Daniel Slunge, forskare i miljöekonomi vid Environment for Development och föreståndare för FRAM, Centrum för framtidens kemikalieanalys och styrning.

 

Nästa tillfälle: 

20/5, 12:00 – 13:15, B33, Vasagatan 1. Emma Wiesner (C), Thomas Brandberg (SD) och Lisa Nåbo (S)