Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Studentombud och likabehandling

På Sahlgrenska akademin arbetar studenter och anställda aktivt tillsammans för att skapa en så god studiemiljö som möjligt. Studenter på Sahlgrenska akademin kan kontakta ett studentombud om det uppstår problem under studietiden.

  • Exempel på problem som studentombuden hjälper till med är diskriminering, kränkningar och misstänkt fusk. 
  • Sedan 2017 har Sahlgrenska akademin satsat extra för att göra det enklare för studenter att kontakta ett studentombud och veta hur det går till att till exempel göra en anmälan. 
  • Arbetet med likabehandling finns med i alla delar av vår verksamhet. I våra utbildningar finns det en särskild del som handlar om mänskliga rättigheter och diskriminering. 

Enklare att kontakta studentombudet 

2017 startade Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska akademins studentkår SAKS ett arbete med att göra det enklare för studenter och doktorander att berätta om diskriminering och övergrepp. Det har under många år funnits studentombud att vända sig till men alla som upplever problem har inte kontaktat ombuden. Det är också bra att veta hur en anmälan går till och vilka alternativ man har som student.  

Projektet En enkel väg in 

Likabehandling i utbildningarna 

Sahlgrenska akademins utbildningar har sin grund i allas rätt till hälsa och vård. Och i förlängningen de mänskliga rättigheterna. På Sahlgrenska akademin har vi lagt till särskilda delar i undervisningen som tar upp de här ämnena. Till exempel den interprofessionella dagen om mänskliga rättigheter där studenter vid olika program och yrken tillsammans diskuterar frågorna. Ett annat exempel är att läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin har lagt till ett extra examensmål om jämställdhet, mänskliga rättigheter och diskriminering. Det betyder att alla läkarstudenter kommer ha extra mycket kunskap om ämnena när de tar examen. 

Interprofessionell dag om mänskliga rättigheter och rätt till hälsa 

Information till studenter om likabehandling 

Arbetsmiljöombud för studenter 

På universitetet finns flera studentarbetsmiljöombud (SAMO) som arbetar aktivt med arbetsmiljön för studenter. En bra arbetsmiljö innebär att du trivs och mår bra, att byggnader är anpassade och tillgängliga och att ingen blir illa behandlad eller diskriminerad. 

Arbetsmiljöombud för studenter