Länkstig

Staffan Björk

Professor

Interaktionsdesign
(IxD)
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1, hus Kuggen
41756 Göteborg
Rumsnummer
3.01
Postadress
Chalmers
41296 Göteborg