Länkstig

Narola Olsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Narola Olsson

Bakgrund

Utbildad socionom med en master i socialt arbete och social policy.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt handlar om implementering av prostitutionspolicy i Sverige. Jag är speciellt intresserad av implementering av postitutionspolicy som vänder sig mot efterfråganssidan, dvs mot individer som köper sex.