Länkstig

Johan Espenberg

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Johan Espenberg

Jag är sedan februari 2022 doktorand inom forskarskolan ASSESS vid IPS. Mitt forskningsintresse rör bedömning av epistemiska kunskaper i naturvetenskap och relationen mellan epistemiska kunskaper, epistemiska övertygelser och studieresultat. Med epistemiska kunskaper i naturvetenskap menas kunskaper om varför naturvetenskapliga kunskaper (och metoder) är och blir giltiga.

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i fysik, matematik och naturkunskap på Bäckängsgymnasiet i Borås.

Jag har arbetat som lärare i 15 år varav förstelärare i 8 år med ansvar för ämnesutveckling i fysik. Åren 2017-2021 läste jag masterprogrammet i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap. Läsåret 2021-2022 var jag adjungerad universitetsadjunkt vid IDPP med undervisning i ämnesdidaktik och VFU.