Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christer Larsson

Doktorand

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Christer Larsson

Doktorand vid konstnärliga fakulteten sedan augusti 2018. Forskar i ämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, och är knuten till CUL's forskarskola som är fakultetsgemensam forskarskola inriktad på praktiknära och praktikutvecklande forskning inom utbildningsvetenskap.

Mitt avhandlingsprojekt intresserar sig för musiklärarprofessionalism och -professionalisering i relation till statliga policyinitiativ för att stärka skolans vetenskapliga grund. Mitt intresse för detta forskningsområde härrör från min egen erfarenhet av musiklärarpraktik, samt från diskussioner med studenter och kollegor under mer än 15 års arbete som musiklärare mestadels på gymnasiet. Avhandlingsprojektet syftar till att vara klart under våren 2023. Läs gärna mer om mitt avhandlingsprojekt här.