Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Musikundervisning på vetenskaplig grund

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Christer Larsson. Svensk skollag påbjuder att utbildningen i svenska skolor ska vila på vetenskaplig grund. Mitt forskningsintresse fokuserar på hur policy om svensk skola på vetenskaplig grund får inflytande på svenska musiklärares professionalism och professionalisering. Det uppstår t.ex. intressanta spänningar när det gäller implementering av målorienterad, evidensbaserad undervisning i musik utifrån hur vetenskapliga aspekter didaktiskt samexisterar med både konstnärliga och hantverksbaserade dimensioner i musikämnet.

Studien utgörs av en sammanläggningsavhandling med tre artiklar och en kappa, där den första artikeln är inskickad för publicering och väntar på granskning medan den andra och tredje artikeln befinner sig i ett tidigt skede. Inskickad artikel analyserar hur policytexter från Skolverket beskriver ett forskningsbaserat arbetssätt och hur detta lyfter fram olika professionella lärarideal. Den andra artikeln kommer att fokusera på beskrivningar av musiklärarprofessionalism i lärarfackliga tidskrifter, och den tredje artikeln kommer att fokusera på beskrivningar av forskningsbaserad professionalism i fokusgruppsamtal mellan musiklärare på gymnasienivå. I kappan hoppas jag senare kunna syntetisera och diskutera hur musiklärares professionalism och professionalisering beskrivs och konceptualiseras på olika arenor i ett svenskt policy-nätverk.

Mitt intresse för forskningsområdet härrör från min egen erfarenhet av musiklärarpraktik, samt från diskussioner med studenter och kollegor under mer än 15 års arbete som musiklärare mestadels på gymnasiet. I augusti 2018 antogs jag som doktorand inom området estetiska uttryckssätt med inriktning mot utbildningsvetenskap. Avhandlingsprojektet syftar till att vara klart under våren 2023.

Christer Larsson
Foto: Privat