Breadcrumb

Robert hittade rätt med vattenstrategi

Översvämningar, torka och vattenbrist – i jobbet som konsult på det internationella företaget WSP, arbetar Robert Gladh med att lösa framtidens utmaningar kopplat till vår viktigaste naturresurs.

Robert Gladhs intresse för vattenfrågor väcktes under utbildningen på Smil, där han under åren 2014 till 2017 läste med inriktning miljöpolitik.

Vilka åtgärder måste en kommun göra för att klara översvämningar och ökad nederbörd som följer på klimatförändringarna? Det och många andra utmaningar kopplade till vatten är vad Robert Gladh ägnar sig åt i jobbet som konsult på WSP. Sen början av 2021 är han anställd på Göteborgskontoret där han bland annat arbetar med strategiska vattenfrågor, omvärldsbevakning och ekonomiska analyser för kommuner. Men uppdraget handlar lika mycket om att kommunicera tekniska lösningar på enkelt sätt, så att politiker och allmänhet förstår varför vissa satsningar måste göras. För att hantera de problem eller möjligheter som kommer med vatten krävs dessutom att olika aktörer arbetar tillsammans, förklarar Robert.

— Det är roligt och utmanande. Vatten struntar ju i kommun- eller landsgränser, säger han.

Att plugga på ett annat språk och fördjupa sig i ett annat lands kultur under sex månader var en väldigt meningsfull upplevelse. Det är helt galet hur mycket jag hann med under mina tre år på Smil.

Intresset för vattenfrågor väcktes under utbildningen på Smil, där han under åren 2014 till 2017 läste med inriktning miljöpolitik. Robert berättar att han hittade fram till programmet via en vistelse i Chile, där han under en folkhögskoleutbildning med inriktning spanska och utvecklingsfrågor, gjorde praktik på Movilh Chile – en organisation som jobbar med social hållbarhet i form av HBTQ-rättigheter. Efter utbildningen ville han kombinera intresset för hållbarhetsfrågor med samhälle och politik.

— Att det fanns just en sådan utbildning kändes väldigt tursamt. I framtiden skulle jag vilja kombinera mina erfarenheter av bistånd och utveckling med att jobba med klimatfrågor, säger han.

Vänner och minnen för livet

Föreläsningarna på Smil behandlade allt från kolets- och vattnets kretslopp till hur miljöpolitik fungerar i praktiken, vilket gav en bra möjlighet att ta reda på vad han ville fördjupa sig i, tycker Robert. Men det var inte bara kunskaper han fick med sig från Smil – att träffa andra likasinnade har gett vänner för livet och universitetsmiljön erbjöd en rad roliga aktiviteter. I uppdraget som studentambassadör för GU representerade han universitetet på mässor och evenemang. Samtidigt var han engagerad styrelsemedlem i kåren, där han jobbade med internt förbättringsarbete utifrån studenternas perspektiv. Eftersom han talar flytande spanska passade han även på att läsa statsvetenskap under en utbytestermin på Universidad Complutense i Madrid.

— Att plugga på ett annat språk och fördjupa sig i ett annat lands kultur under sex månader var en väldigt meningsfull upplevelse. Det är helt galet hur mycket jag hann med under mina tre år på Smil.

Hittade sin nisch

Kandidatuppsatsen handlade om vatten, klimatanpassning och politiska processer, men innan han var klar med sin utbildning hann han med ännu en utlandsvistelse. Många av de utmaningar kopplat till vatten som Sverige har idag har Nederländerna redan hanterat. Han bestämde sig därför för att läsa en master i miljövetenskap vid Universiteit Utrecht, där han fokuserade på strategisk vattenförvaltning. När det var dags för praktik begav han sig hem till Sverige för att praktisera på Göteborgsregionen, vilket i sin tur ledde till att han parallellt med studierna fick jobb som regionplanerare med inriktning vattenkvalitet och strategiska VA-frågor. När det sedan var dags för masteruppsats valde han att skriva den i nära samarbete med WSP i Göteborg, vilket var anledningen till att han fick jobbet som han har idag.

— Lyckas man få en nära relation till en organisation innan man tar examen är chansen stor att man får jobb där. Det är min upplevelse.

Snabb förändring

Trots att det bara har gått sex år sedan han påbörjade sin utbildning på Smil tycker Robert att mycket har hänt vad gäller attityden till miljö- och hållbarhetsfrågor. Inte minst tack vare Greta-effekten som lett till ett större miljöengagemang hos allmänheten. Även hos de kunder han möter ser han en förändring. Det går inte längre komma runt miljö- och hållbarhetsaspekten, den måste in i alla sorters verksamheter.

— Att Smil har funnits i 20 år säger verkligen något om relevansen av de frågor som programmet tar upp.

Robert Gladh

Ålder: 31 år
Bor: Göteborg
Utbildning: Kandidatexamen Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning miljöpolitik, Göteborgs Universitet, 2014 - 2017
Magisterexamen i miljövetenskap, Universiteit Utrecht, 2018 - 2020
Jobbar som: Konsult inom VA-strategi på WSP:s kontor i Göteborg
Familj: Sambo
Intressen: Globala utvecklingsfrågor, språk