Image
Tre specialistsjuksköterskor neurosjukvård göteborgs universitet
Eva Gustafsson, Karin Håkansson och Camilla Tengberg tillhör de första specialistsjuksköterskorna i neurosjukvård
Photo: Göteborgs universitet
Breadcrumb

Bli specialistsjuksköterska med inriktning mot neurosjukvård!

I Sverige lever över en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Bland dem finns svåra sjukdomar som Parkinsons sjukdom, ALS, epilepsi och MS, men också de stora folksjukdomarna stroke, demens och migrän. Trots att det alltså finns stora vårdbehov har det fram tills nu inte funnits några specialistsjuksköterskor med inriktning mot neurosjukvård men nu har det blivit ändring på det vid Göteborgs universitet.