Image
Studenter på föreläsning
Photo: Natalie Greppi
Breadcrumb

Sök till konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning

Detta program kommer öppna för anmälan 15 mars 2024.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i litterär gestaltning ska innehålla:

1) Skriv en text, max 7000 tecken inklusive blanksteg, där du svarar på följande frågor:

 • Beskriv varför du söker kandidatprogrammet i litterär gestaltning.
 • Berätta om dina förväntningar på utbildningen
 • Berätta om en text som påverkat dig starkt. Kan vara såväl positivt som negativt. 
 • Beskriv ett litterärt evenemang som du vill arrangera. 
 • Berätta om en bra och en dålig erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra, och resonera kring vad det var som gjorde det till en bra/dålig erfarenhet.

2) Välj ett alternativ ur listan nedan, max 3000 tecken inklusive blanksteg

 • Valfri genre. Skriv en text. Det kan vara en dikt, en recension, ett stycke ur en berättelse, en spoken word-text eller ett längre facebookinlägg.
 • Översättning. Översätt en valfri litterär text till svenska, danska eller norska.
  Bifoga originaltexten i pdf-format. 
 • Litterärt evenemang. Presentera en idé till ett litterärt evenemang som du själv skulle vilja gå på; en workshop, ett författarsamtal, en festival eller liknande.

Din ansökan kan skrivas på svenska, norska eller danska. 

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet.

Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Photo: Natalie Greppi

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

Bedömning av arbetsprov

 • Medvetenhet: kunskap och intresse motsvarar utbildningens upplägg avseende lärandeaktiviteter, innehåll och lärandemål.
 • Samarbetsförmåga: frågan om samarbete besvaras konkret, uppriktigt och speglar någon typ av insikt/lärande. 
 • Omvärld: arbetsprovet refererar till världen utanför, placerar det i ett sammanhang eller visar en öppenhet eller nyfikenhet inför litteraturfältet i stort.
 • Gestaltning: arbetsprovet visar självständighet i tematik, språk, tonfall eller väcker frågor och diskussioner.

Behörighet och urval 

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du går sista terminen på gymnasiet eller Komvux behöver du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

 


Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

15 mars 2024: Ansökningsperioden öppnar

15 april 2024: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

15 april 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

April-maj 2024: Din behörighet granskas 

2 maj 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

20 juni 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp via "mina sidor" på antagning.se

11 juli 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se