University of Gothenburg
Image
Äldre man framför graffitimålning
Photo: Johan Wingborg
Breadcrumb

Myter om åldrande och hälsa

Det finns många myter om åldrande och hälsa. Här är några av de vanligaste.

”Pensionärer har all tid i världen”
Den myten känner vi nog alla igen. Dock visar H70-undersökningarna att pensionärer är mer aktiva än någonsin! Ingmar Skoog, professor och forskargruppsledare för EPINEP, brukar säga att 70 är det nya 20 och syftar då på livsstilen. 70-åringar vill resa, lära sig nya saker och uppleva. Så glöm myten om att pensionärer bara sitter hemma och rullar tummarna!

Lär dig mer om detta här: 70 nya 20

”Äldre ligger inte”
En typisk myt kring åldrande är att man slutar vara sexuellt aktiv. Resultat från senaste H70-undersökningen visar det motsatta! Två tredjedelar av männen och ungefär hälften av kvinnorna uppgav att de varit sexuellt aktiva senaste året. Attityder kring sex har förändrats dramatiskt bland 70-åringarna sedan H70-studierna startade i början av 70-talet. Den största förändringen över tid har skett bland kvinnorna. Så ålder är alltså inte nödvändigtvis förknippat med minskad lust!

Lär dig mer om detta här: Sex och kärlek på äldre dar

”Man mår dåligt av att gå i pension”
Att gå i pension har tidigare beskrivits i termer av kris och som en period då många upplever förlust. HEARTS-studien vid AgeCap visar dock att majoriteten, ungefär 70–75%, hanterar övergången till pensionen bra. Studien visar även att de flesta rapporterar ökad livstillfredställelse, bättre livskvalitet, mindre stress och färre depressiva symptom ett år efter pensionen. Det finns dock grupper som rapporterar negativa effekter på välbefinnandet till följd av pensionen. Orsakerna varierar och är i fokus i HEARTS-studien. En faktor som framkommit är bristande ekonomisk trygghet.

Lär dig mer om detta här: Hälsa, arbete, pensionering i Sverige - HEARTS-studien

”Prata inte om psykisk ohälsa och självmord"
Margda Waern, professor i suicidologi, menar att en av de främsta myterna inom psykisk ohälsa och suicid är att man riskerar att provocera fram suicidalt beteende genom att prata om det. Det är helt fel. Att prata om psykisk ohälsa är avgörande för att kunna förebygga suicidförsök. Exempelvis föreläser Suicidprevention i Väst om psykisk livräddning för både allmänheten och hälso- och sjukvården där fokus är en ökad trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

Lär dig mer om detta här: Självmord bland äldre

”De som pratar om självmord är inte de som gör det”
En annan myt kring suicid är, enligt Margda, att de som pratar om det inte är de som faktiskt begår självmord, det vill säga att de som begår självmord håller sina suicidtankar hemliga. Även det är fel. Studier av personer som begått självmord visar att ¾ av dem hade pratat om det med någon. ¼ hade berättat för hälso- och sjukvården. Däremot hade inte alla sagt det rakt ut, utan ibland hade det kommunicerats ”mellan raderna”. Oavsett så innebär det att vi måste bli bättre på att uppfatta signaler och att ta personer som kommunicerar suicidtankar på allvar.

Lär dig mer om detta här: Självmord bland äldre

”Demens är en naturlig del av åldrandet”
En vanlig myt är att demens är en naturlig del av åldrandet och därmed en konsekvens av att vi lever längre idag. Det stämmer inte. Ålder är visserligen den största riskfaktorn för demenssjukdom, bland 90-åringar ligger prevalensen på nästan 50%, men majoriteten kan alltså undgå demenssjukdom.

Lär dig mer om detta här: Vad kan jag göra för att förebygga demens?