University of Gothenburg
Navigate to video: Medeltida träklyvning - Ett försök att återskapa hantverkskunskap
Video (22:13)
Medeltida träklyvning - Ett försök att återskapa hantverkskunskap
Image
Breadcrumb

Filmer från Hantverkslaboratoriet

Här hittar du länkar till filmer producerade av Hantverkslaboratoriet. Alla filmer finns tillgängliga på Hantverkslaboratoriets YouTube-kanal. De går också att ladda ner via GUPEA (Göteborgs universitets elektroniska arkiv).

Youtubekanalen ”Hantverkslaboratoriet” startades i oktober 2013. Kanalen är till för alla med intresse för hantverksfilm, såväl forskare, pedagoger och hantverkare som intresserad allmänhet. Sedan start har kanalen visat film i 152 länder, i samtliga världsdelar.