University of Gothenburg
Breadcrumb

Exempel på uppgiftstyper för årskurs 9

Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Bakgrund

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov som inte längre omfattas av sekretess.

  • Dessa uppgifter avser främst att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen.
  • Alla typer av uppgifter förekommer inte varje gång och nya format kan komma att introduceras.
  • Uppgifterna utgör inte sammantaget hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet.

Focus: Speaking

Focus: Reading

Focus: Listening

Kontakt

Engelska Åk 9
ak9eng.nafs@ped.gu.se

Inrapportering och lärarenkäter
nafs@ped.gu.se

Uppgifter och bedömningsanvisningar

What's It All About? (pdf)
Elevblad
Navigate to video: What's It All About? - Ljudfil
Video (11:34)
What's It All About? - Ljudfil
Navigate to video: On the Radio - Ljudfil
Video (13:38)
On the Radio - Ljudfil
Navigate to video: Open House - Ljudfil
Video (18:45)
Open House - Ljudfil

Focus: Writing

Exempel på bedömda elevtexter

Nedan ges exempel på bedömda autentiska elevtexter som illustrerar betygsnivåerna E, C och A avseende skriftlig produktion och interaktion i engelska för årskurs 9.

Underlag för exemplen är två olika uppgifter: Being a Teen – Now and in the Future, där eleven inbjuds att skriva en text till en internationell konferens om ungdomsfrågor, samt uppgiften A Letter to CONNECT, där ett brev ska besvaras.

Uppgifterna innehåller ett antal frågor/punkter som elever kan ha som stöd när de ska visa sin förmåga att skriftligt beskriva, förklara och diskutera på engelska.

För varje nivå (E, C och A) finns ett exempel med en utförlig kommentar som motiverar bedömningen. Dessutom finns för dessa nivåer också två okommenterade exempel som kan användas av lärare och elever för diskussion om en texts olika kvaliteter. Texterna visar olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll.