Image
Photo: Illustration: Cecilia Lundgren
Breadcrumb

Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser

Kurskod PDG692 I Grundnivå I 7,5 högskolepoäng

Kursen är en uppdragskurs i samarbete mellan Segerstedtinstitutet, Forum för levande historia och institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. 

Om kursen

Kursen behandlar historiografiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa historiografiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid då det handlar om att möta rasistiska, antisemitiska och historierevisionistiska uttryck.

Centralt i kursen är också att kritiskt studera frågor som rör demokrati, tolerans, antisemitism, extremism och rasism. Kursen berör även kulturteoretiskt perspektiv på jiddischkulturens närvaro och frånvaro i Europa.

Kursen består dels av två internatförlagda undervisningstillfällen, samt fältstudier till några av Förintelsens minnesplatser i Polen.

Kursperioder och ansökan

Kursomgång 5

Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-06-06 (vecka 03 – vecka 22) - Sista datum för ansökan har passerat.

Kursomgång 6

Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-06-20 (vecka 03 – vecka 24) - Sista datum för ansökan har passerat.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs en grundutbildning, minst 60 hp, med inriktning mot arbete med barn och unga inom utbildningsinstitutioner, fritidsverksamheter, ideella organisationer eller motsvarande verksamheter.

Kontaktpersoner

Kursansvarig

Christer Mattsson
Jennie Sivenbring

Studierektor

Birgitta Roos Haraldsson

Studievägledning

Lena Wendt

Kursplan Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser

Kursplan PDG692 (PDF)