Breadcrumb

Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet. Ett ideologiskt dilemma?

Forskningsprojekt
Inactive research
Project period
2007 - 2009
Project owner
Högskolan för scen och musik

Financier
Vetenskapsrådet

Short description

Identitet, dominans och kunskapsbildning i grundskolans musikundervisning.
Gästprofessor Claes Ericsson (Principal Investigator), Högskolan i Halmstad och professor Monica Lindgren. Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur marknadsestetik och ungdomars vardagskultur kommer till uttryck i musikklassrummet.