Breadcrumb

Seminarieserie om digital humaniora

Centrum för digital humaniora startar en öppen seminarieserie som går under namnet DH-seminariet, då digitalisering och humaniora diskuteras. Tanken är att fånga upp intresset inom hela fakulteten för det vidsträckta fält som forskningsområdet digital humaniora täcker in.

Innehållet i seminariet kommer variera mellan kortare textseminarier, gästföreläsare, inspel från våra egna forskare, samt uppsatsseminarier inom ramen för masterprogrammet digital humaniora. Seminarieserien är ett samarbete mellan CDH och masterprogrammet i digital humaniora och seminarierna arrangeras under en eller ett par fredagar i månaden.

– Vi vill skapa ett forum för forskare och intresserade studenter där vi kan diskutera en mängd olika aspekter på digitalisering, kulturarv och kunskapsteoretiska frågor. Göteborgs universitets digitala verksamheter är väldigt mångfacetterade, och CDH:s strategi har ju hela tiden varit att fånga upp dessa olika varianter av digital humaniora. Detsamma kan sägas om masterprogrammet – och vi kommer också använda seminariet för att ventilera masterstudenternas uppsatser. Vi hoppas nu vi kan få till stånd kritiska och konstruktiva samtal om digitaliseringens möjligheter inom humaniora, säger Jonas Ingvarsson, som tillsammans med Mats Fridlund organiserar DH-seminariet.

Målgruppen är såväl forskare som studenter på avancerad nivå. Mats Fridlund och Jonas Ingvarsson välkomnar förslag och önskemål gällande seminarieseriens innehåll.