University of Gothenburg
Image
Bilden visar del av en kratta på en grusgång
Gruskratta med extra tynd, Millesgården, Lidingö.
Photo: Tina Westerlund
Breadcrumb

Utvecklande skötsel av kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar

Projektet ”Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar” pågick vid Hantverkslaboratoriet under åren 2015-2017 och syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska parker och trädgårdar, Fokus låg på antikvariska ställningstaganden och skötselmetoder som tillvaratar de historiska trädgårdarnas kulturvärden.

 

Sex trädgårdar

De tillämpningsområden som undersöktes i projektet var gräs, grus, häckar, fruktträd och prydnadsplanteringar. De trädgårdar som använts som laboratorier för skötselförsök i projektet är Tycho Brahemuseets trädgård på Ven från 1500-talet, Gunnebo slott och Stabergs bergsmansgård från 1700-talet samt Fredriksdals friluftsmuseum, Julita gård och Mårbacka minnesgård som alla tre speglar tidigt 1900-tal. Projektledare var Tina Westerlund, Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet samt Joakim Seiler, Gunnebo slott och trädgårdar.

Fyra skrifter

Som ett resultat av projektet finns ett antal skrifter publicerade i Riksantikvarieämbetets serie ”Skötsel av historiska trädgårdar”. Skrifterna finns att ladda hem som pdf.  Se länkar här intill. De kan också beställas från Hantverkslaboratoriet: craftlab@gmail.com. Pris: 100 kr st (inkl moms och frakt).  Ange önskad betalningsform (faktura eller swish) vid beställning.

Resultaten från projektet har även presenterats på mässan "Nordiska trädgårdar" i Stockholm 2017 och 2018.

Projektet finansierades med medel från kulturmiljövårdsanslaget (bidrag till kulturmiljövård).