Image
Forskare dyker ner i havet vid ålgräsäng.
Photo: Göteborgs universitet
Breadcrumb

Rekordstor restaurering av ålgräs vid Koster

I sommar görs den största återplantering av ålgräs som någonsin genomförts i Sverige och Norden när 64 000 skott planteras ut i Kosterhavet. Restaureringsmetoderna som används är framtagna i Per Moksnes forskningsgrupp Zorro, på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

– Skotten ska planteras av dykare för hand. Det är tidskrävande arbete, men studier visar att det är den mest effektiva metoden i skandinaviska förhållanden, säger Per Moksnes.

Inventering genomfördes 2018

2018 genomförde forskaren Eduardo Infantes, som ingår i samma forskningsgrupp, tillsammans med Länsstyrelsen en inventering av ålgräset i Kosterhavets nationalpark med hjälp av flygande drönare och upptäckte då att ålgräset hade försvunnit helt i två vikar. För att undersöka om det skulle vara möjligt att restaurera ålgräset genomfördes testplanteringar av ålgräs sommaren 2019. Nu har testplanteringarna följts upp och ålgräset har överlevt.

– Våra förstudier visar att miljöförhållandena i de två vikarna är goda för tillväxt av ålgräs och vi kommer därför nu starta en storskalig restaurering med hjälp av inhyrda dykkonsulter som ska använda metoder som vi har utvecklat inom Göteborgs universitet, säger Per Moksnes, forskare på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Ålgräs oumbärligt för biologisk mångfald

Ålgräsängar är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet. Ålgräset stabiliserar havsbotten, förbättrar vattenkvalitén och tar upp näring och kol ur vattnet. De är också födosöksområde och barnkammare åt många fiskar och kräftdjur. Idag är många ålgräsängar hotade, bland annat på grund av övergödning i kombination med överfiske, samt att kusterna exploaterats.

Per Moksnes forskargrupp har under de senaste 10 åren utveckla metoder för att restaurera ålgräs i Sverige vilket resulterat i en nationell vägledning i from av en handbok som idag använts i flera restaureringsprojekt i Sverige, bl.a. i Göteborgs hamn.

Planteras i schackrutigt mönster

Under maj till juli ska 8 000 kvadratmeter ålgräs restaureras vid Långevik och Tångudden vid Sydkoster. De 64 000 skotten skördas från en närliggande och livskraftig ålgräsäng och planteras sedan av dykare för hand. Skottantalet förväntas 4-dubblas till hösten.
– För att minska behovet av skott planterar vi skotten i ett schackrutigt mönster med kvadratmeterstora rutor, där luckorna förväntas växa igen inom ca två år, säger Per Moksnes, forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Text: Annika Wall

Kontakt

Per Moksnes
Forskare, Institutionen för marina vetenskaper
0732-57 62 24
per.moksnes@marine.gu.se

Fakta

Restaureringsarbetet i Kosterhavet ingår i ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen i Västra Götalands län där total 20 000 kvadratmeter ålgräs ska restaureras i Bohuslän 2019 - 2021.