Image
Socionomstudenterna Johanna till vänster och Fredrik till höger.
Socionomstudenterna Johanna Strindlöv och Fredrik Rosander skrev en debattartikel som en del av sin examinationsuppgift.
Photo: Privat
Breadcrumb

Socionomstudenterna Johanna och Fredrik: ”Vi har lärt oss om socionomens roll och ansvar"

Träffa socionomstudenterna Johanna Strindlöv och Fredrik Rosander. Under sin sista termin skrev de debattartikeln ”Det är dags att reglera porr på nätet” som en del av kursen och fick nya kunskaper om socionomens roll att påverka. Det här tar de med sig från utbildningen!

Om Johanna och Fredrik

Johanna och Fredrik läser sjunde och sista terminen på Socionomprogrammet. Debattartikel ”Debatt: Det är dags att reglera porr på nätet” fick de publicerad i tidningen Socionomen i samband med en examinationsuppgift i kursen ”Socialt arbete på samhällsnivå”.

I artikeln lyfter de frågan om avsaknaden på juridisk reglering för barn att ta till sig porr på nätet.

Läs debattartikeln "Det är dags att reglera porr på nätet" på socionomen.se

Navigate to video: Vill du bli socionom?
Video (0:56)
Vill du bli socionom?