Image
Skärmdump från SVT:s slutdebatt inför valet 2022
Photo: Skärmdump från SVT:s slutdebatt inför valet 2022
Breadcrumb

Ett år efter valet – forskare tar nytt grepp på ord och uttryck

Published

Språket är en grundförutsättning för all politik. Därför har språk- och retorikvetare nu tagit ett samlat grepp på den svenska valrörelsen. Ett år efter valet publiceras deras analyser av hur språket användes i den politiska debatten.

Utan språk, inga diskussioner, inga förhandlingar, inga lagar som ett land kan styras med. Språk och politik är med andra ord tätt sammanflätade.

– För att förstå hur politik fungerar behöver man ta hänsyn till hur den bäddas in språkligt. Här kan både språkvetare och retoriker bidra med viktiga insikter, säger Magnus P. Ängsal som är universitetslektor i tyska och bland annat forskar om språk och politik. 

Han är en av redaktörerna till ett nytt temanummer av den tvärvetenskapliga tidskriften Sakprosa som kommer ut på dagen ett år efter valet. Här finns analyser av Miljöpartiets valkampanj, svenska språkets ställning, Sverigedemokraternas partihistoria och Ebba Buschs retorik.

Från kommentarer i sociala medier till kampanjmaterial

För den som studerar politik och språk finns ett brett empiriskt material att ösa ur.
Det kan handla om allt från kommentarer i sociala medier, debatter i riksdagen och politiska samtal vid middagsbordet till politisk rapportering i massmedier och kampanjmaterial från partier till medborgare i en valrörelse.

Särskilt fruktbara att analysera med språklig utgångspunkt är, enligt Magnus P.  Ängsal, de många ganska vaga ord och uttryck som har en tydlig ideologisk laddning och som partier och andra politiska aktörer använder strategiskt för att etablera en viss bild av verkligheten.

Forskningen talar om en semantisk kamp där ordens själva valör, användning och lämplighet blir föremål för debatt.
Några sådana exempel från valrörelsen 2022 är ”Hjärtlandet” och ”Svenssonlivet" i Kristdemokraternas retorik, ”blåbrun” som etikett på SD och deras samarbetspartier och ”det gröna folkhemmet” hos Miljöpartiet.

I analysen av Ebba Buschs retorik visar Jon Viklund exempelvis hur ”Hjärtlandet” fungerar som en föreställd plats, ett idealiserat och idylliskt Sverige i motsats till storstaden, men hur det sedan fylls med ett konkret, geografiskt innehåll – Dalarna, Värmland, Norrlands byar och så vidare.

Text: Janna Roosch

Läs mer

Läs temanumret här: Språk och politik som forskningsfält. Språkvetenskapliga och retoriska perspektiv på det svenska valet 2022, utgivet av tidskriften Sakprosa.

Temanumret är sprunget ur workshopen Valrörelsespråk som arrangerades på Göteborgs universitet några veckor efter valet. Läs mer om workshopen här.