Image
Spelkort
Breadcrumb

Ett HUM om: Att frivilligt följa påhittade regler – en del av spelets regler

Kultur & språk

Den här föreläsningen resonerar utifrån olika digitala och analoga spel och hur förhållandet till regler har följt spelens och spelandets historia. En del av föreläsningsserien Ett HUM om.

Föreläsning
Date
18 Oct 2023
Time
18:00 - 19:00
Location
Världskulturmuseet, Studion, Södra vägen 54
Additional info
Läs mer om Ett HUM
om

Participants
Mats Björkin
Good to know
Det är fri entré till föreläsningen men vill man besöka museets utställningar, och är över 19 år, behöver man köpa ett årskort.
Organizer
Humanistiska fakulteten i samarbete med Världskulturmuseet

Gemensamt för alla spel är att de förutsätter regler. Men få av oss ifrågasätter eller reflekterar nog kring bestämmelser som ofta är helt påhittade. Som att utslaget av en tärning påverkar vad som ska hända, att spader ess är ”bättre” än spader kung eller vad du får och inte får göra när du slår en golfboll in i skogen. Med datorspelen är reglerna oftast inprogrammerade. Vad har det inneburit för synen på spelregler? 

Den här föreläsningen resonerar utifrån olika digitala och analoga spel och hur förhållandet till regler har följt spelens och spelandets historia.

Mats Björkin är professor i filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hans forskning utgår från samspelet mellan olika mediers ekonomiska, tekniska, konstnärliga och kulturella förutsättningar.

I samarbete med Världskulturmuseet. Det är fri entré till föreläsningen men vill man besöka museets utställningar, och är över 19 år, behöver man köpa ett årskort.