Image
Change is key
Photo: Monica Havström
Breadcrumb

Change is Key! Samhällsstudier med beräkningsmetoder för språklig variation och semantisk förändring

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2022 - 2027
Project owner
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Short description

Målet med det banbrytande programmet ”Change is Key!” är att skapa verktyg för att storskaligt och automatiskt upptäcka språkliga förändringar – både historiska och nutida. Change is Key! strävar efter att omvandla text till en berättelse om vårt språk, våra samhällen och vår kultur samt hur dessa har förändrats över tid. Forskningen kommer att vara till stor nytta för textbaserad humaniora och samhällsvetenskap, men också för allmänheten när personer söker i och tolkar historiska texter.

Bakgrund

Språket förändras i processer som ofta varar under långa tidsperioder, men det kan också förändras radikalt på kort tid. Våra språkliga resurser och vår kulturella existens är tätt sammanflätade och måste därför studeras som en helhet: För att förstå våra samtida och historiska samhällen måste vi också förstå det språk som används för att beskriva dem.

Forskare inom textbaserad humaniora och samhällsvetenskap har alltid stött på hinder som orsakas av semantisk förändring och språklig variation, till exempel att ord får nya subtila betydelser eller ersätts av andra mer dominerande ord. Trots tekniska genombrott för att mildra dessa problem måste forskare fortfarande till stor del handskas manuellt med språkförändringar, exempelvis genom ordböcker som är långsamma att uppdatera och som bara täcker en liten del av vårt språk och dess faktiska användning. Forskarna riskerar därmed att gå miste om viktiga ledtrådar i texterna och är begränsade till småskaliga manuella analyser. Dessutom är många inom humaniora och samhällsvetenskap intresserade av förändringsfenomen som skildras i språket.

Programbeskrivning

Genom att öppna upp moderna och historiska svenska textrelaterade resurser, inklusive sociala medier, ges enorma möjligheter att studera vår värld med rimliga insatser för datainsamling och samtidigt minimala ingrepp i det material som studeras.

Forskningsprogrammet Change is Key! kommer att utveckla korpusbaserade metoder för att upptäcka semantisk förändring över tid samt variation mellan t.ex. sociala grupper och medietyper. Programmet kommer att skapa möjligheter för att kunna studera och upptäcka språkförändringar i stor skala och kommer direkt gynna historisk lingvistik och lexikografi. Programgruppen kommer också att besvara forskningsfrågor inom sociologi, genusvetenskap och litteraturvetenskap i samarbete med forskare inom respektive område.

I programmet Change is Key! deltar forskare inom språkteknologi, men också från historisk lingvistik, lexikografi, analytisk sociologi, genusvetenskap och litteraturvetenskap. Change is Key! består av fem delprojekt. Tre av dessa rör språkteknologi och datalingvistik, och ett delprojekt som innebär att omvärdera befintliga förändringshypoteser som föreslagits av historiska lingvister. Det femte delprojektet består av fyra humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt, inklusive lexikografi.

Forskningsprogrammet Change is Key! är strategiskt viktig excellent forskning och samfinansieras därför av rektor vid Göteborgs universitet.

Läs mer om programmet på Språkbanken Text  och changeiskey.org.

Samarbetspartners

 • Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet

 • Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

 • Institute for Natural Language Processing (IMS), University of Stuttgart

 • School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London

 • Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

 • Institutet för analytisk sociologi (IAS), Linköpings universitet

 • Quantitative Lexicology and Variational Linguistics, KU Leuven

Team Change is key

Programgrupp

 • Nina Tahmasebi
 • David Alfter
 • Simon Hengchen
 • Haim Dubossarsky
 • Dominik Schlechtweg
 • Shafqat Mumtaz Virk
 • Emma Sköldberg
 • Mats Malm
 • Mia Liinason
 • Sarah Valdez
 • Dirk Geeraerts
 • Stefano de Pascale
 • Francesco Periti

 • Pierluigi Cassotti

Change is key möte