Image
Bokomslag
Breadcrumb

Efter 45 år släpps arbetarklassikern Gräv där du står på engelska

Published

I år är det 45-årsjubileum för originalutgåvan av Sven Lindqvists banbrytande verk Gräv där du står, boken som gjorde arbetare till forskare, i syfte att skapa ny kunskap om industrisamhällets framväxt och villkor. För första gången kommer nu boken ut på engelska och det internationella intresset är stort.

Gräv där du står: Hur man utforskar ett jobb handlar om historia, makt och politik. När den publicerades i Sverige 1978 inspirerade den en hel rörelse. En grundtanke i boken är att alla kan forska och bidra till mot-historier som kan utmana förhärskande synsätt och narrativ och Grävrörelsen engagerade hundratusentals personer som ville skapa historia underifrån. Gräv där du står blev ett samlingsrop för arbetare att bli forskare, att följa pengarna, själva ta rollen som experter på sitt jobb och gräva fram dess dolda historia för att ta ett viktigt steg mot social och ekonomisk omvandling.

Boken är en klassiker inom kritisk kulturarvsforskning och den engelska översättningen har varit efterlängtad i många år. Tack vare samarbete mellan svenska och engelska forskare har den nu blivit verklighet och översättningen har fått titeln Dig where you stand.

Samarbete mellan forskare i Göteborg och London

Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap samt föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet är redaktör för den översatta nyutgåvan, tillsammans med Andrew Flinn, forskare vid University College i London (UCL). Tillsammans har de skrivit en introduktion till boken, om Sven Lindqvist som författare och aktivist, Grävrörelsens relation till boken, det internationella mottagandet, hur boken fungerar som aktivistisk uppmaning och om arbetet med den nya utgåvan.

– Det har tagit tio år att få ut översättningen och har inneburit enormt mycket arbete, säger Astrid von Rosen.

Samarbetet föddes i London 2013, under en ”academic speed-dating” där de deltagande svenskarna inom kritiska kulturarvsstudier hade i uppgift att koppla ihop sig med varsin toppforskare på UCL.

– Mitt val föll på Andrew Flinn som forskar om arkiv och aktivism. Jag hade två minuter på mig så jag sa som det var: ”Jag vill forska tillsammans med lokala, utom-institutionella dansgemenskaper för att förändra bilden av dem. Deras kulturarv är orättvist uteslutet ur den nationella scenkonstforskningen”. Andrew svarade att han förstod och att han i sin egen forskning varit inspirerad av Sven Lindqvist och Gräv där du står. Det visade sig däremot att Andrew inte hade kunnat läsa hela boken, eftersom den bara fanns på svenska, och att han bara byggde sitt intresse på en artikel om Gräv-rörelsen, som Lindqvist skrivit.

Släpps 22 mars

Genom Mats Malm, professor i litteratur, fick de kontakt med Sven Lindqvist, åkte till Stockholm för att intervjua honom och fick tag på ett manuskript med en inte helt färdig översättning som fanns i ett arkiv i Amsterdam.

– Mitt jobb blev att få manuskriptet överfört till ett hanterbart format och vi tog kontakt med översättaren, Ann Henning Jocelyn, som bearbetade manuset. Därefter började de verkliga svårigheterna. Inget av de förlag vi kontaktade ville ge ut boken, trots att Sven Lindqvist är ett stort namn internationellt och att flera av hans andra böcker blivit översatta. Först när vi fick kontakt med förlaget Repeater Books lossnade det och nu finns boken äntligen i tryck, säger Astrid von Rosen.

Den 22 mars firas boksläppet på London Review Bookshop, en välkänd bokhandel i närheten av British Museum.

Gräv där du står finns digitalt tillgänglig på svenska i Litteraturbanken: https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/LindqvistS/titlar/Gr%C3%A4vD%C3%A4rDuSt%C3%A5r/sida/3/etext

Kontakt:
Astrid von Rosen, e-post: astrid.von.rosen@arthist.gu.se