Breadcrumb

Kristina Elfving

Benämning saknas

School of Public Health and Community Medicine
Visiting address
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postal address
Box 463
40530 Göteborg

Affiliated to Research

Department of Pediatrics
Visiting address
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg
Postal address
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg