Länkstig

Karin Åström

Enhetschef Gf

Utbildningsenheten
Fax
031-786 38 66
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Karin Åström

Karin Åström är enhetschef på Utbildningsenheten. Utbildningsenheten har ca 60 medarbetare och är indelad i fyra sektioner - antagning, examen, studieadministration och student- och utbildningsstöd.

Karin arbetar även nationellt med Ladok 3-projektet och är ledamot i styrgruppen för projektet.

Karin kommer närmast från Sahlgrenska akademin där hon varit utbildningschef. Dessförinnan har hon arbetat på Handelshögskolan.

Karin är filosofie licentiat i ämnet kulturgeografi