Länkstig

Alexandra Söderman

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
G1 114
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Alexandra Söderman

I min forskning intresserar jag mig framförallt för kultur- och utbildningssociologiska problemställningar och icke-formell bildning i kultur, samhälle och i och utanför formella utbildningskontexter.

Pedagogiska och kulturella aspekter av samhällets digitalisering är ett tema i min forskning, och undervisning, som spänner från de tidiga barnaåren till unga vuxnas lärande.

2022 disputerade jag med avhandlingen Digital studentkultur – om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildning. I avhandlingsstudien använde jag etnografiska metoder och kultursociologiska teorier för att analysera digitala, icke-formella dimensioner av samtida förskollärar-, statsvetar- och konst och designutbildning.