Länkstig

Alexandra Söderman

Postdoktor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Alexandra Söderman

I min forskning intresserar jag mig framförallt för kultur- och utbildningssociologiska problemställningar och icke-formell bildning i kultur, samhälle och i och utanför formella utbildningskontexter. Jag har ett särskilt intresse för de värden och hierarkier som produceras i skärningspunkten mellan kultur och utbildning.

Pedagogiska och kulturella aspekter av samhällets digitalisering är ett tema i min forskning och undervisning, som spänner från de tidiga barnaåren till unga vuxnas lärande i bland annat förskola och folkhögskola. Jag brinner framförallt för förskollärarutbildningen som bildningspraktik och har själv en bakgrund som förskollärare.

2022 disputerade jag med avhandlingen Digital studentkultur – om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildning. I avhandlingsstudien använde jag etnografiska metoder och kultursociologiska teorier för att analysera digitala, icke-formella dimensioner av samtida förskollärar-, statsvetar- och konst och designutbildning.