Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Globala mål för hållbar utveckling

Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället.

Det gäller inte minst högskolesektorn: På lokal nivå i den grundutbildning som anordnas av lärosätens institutioner, såväl som på nationell och EU-nivå bland forskningsfinansierande myndigheter.

Forskningens roll är inte enbart att identifiera problem och tillhandahålla lösningar, utan det är i minst lika hög grad också att kritiskt analysera målen och vem som gynnas av dem. Det finns kunskapsluckor som står i vägen för målens uppfyllande, och det behövs kunskapsteoretiska perspektiv, däribland genusperspektiv, som kan stärka forskningens förmåga att ta itu med komplexa samhällsutmaningar.

Med god kännedom om det genusvetenskapliga fältet samverkar Nationella sekretariatet för genusforskning med andra aktörer i Sverige, Norden och EU med forskningsdrivna analyser för att bidra till bättre kunskap om hållbarhet och genus. Det berör bland annat villkoren för forskning och utbildning, förhållanden i arbetslivet och på arbetsmarknaden, samt den demografiska och teknologiska utvecklingen.