Göteborgs universitet
Bild
Outline of human brain with leaves
Länkstig

Om Eva Billstedt

Eva Billstedt är legitimerad psykolog och professor i psykologi med inriktning mot barn och ungdomspsykiatri. Eva arbetar kliniskt på Neuropsykiatrisk mottagning barn och unga (BNK).

Avhandlingen som försvarades 2007 var en långtidsuppföljning av vuxna personer som i barndomen, under 1970-80 talet, fått diagnosen autism.

Eva Billstedt
Eva Billstedt
Foto: Fotograf Cecilia Göteborg

Forskningsintressen

Det övergripande syftet med hennes forskning är att beskriva kliniska och dimensionella fenotyper (ADHD, autism, inlärningssvårigheter, beteendestörningar, antisocialt beteende) i ett longitudinellt perspektiv och att identifiera prognostiska faktorer för utvecklingen hos personer med dessa tillstånd. Dessa övergripande mål omfattar även frågor som rör kognitiva aspekter, diagnostisk stabilitet, livskvalitet och välbefinnande.  Grupper som är aktuella i dessa studier är grupper med sällsynta diagnoser (tex. 22q11 deletionssyndrom, Silver Russells syndrom) och kliniska grupper med autism och/eller adhd.

Financiering

Eva har för sin forskning erhållit bidrag från:

  • ALF projektmedel
  • Sten A Olssons stiftelsen för forskning och kultur
  • AnnMari och Per Ahlqvist stiftelse
  • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
  • Kurt och Ingrid Dahréns stiftelse

 

Kontaktinformation