Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Adam Helles

Stipendium från stiftelsen som täckte kostnader för resor och logi gjorde det möjligt för Adam Helles att fullfölja sin doktorandutbildning

Adam Helles, Legitimerad psykolog och doktorand

Bakgrund

"Jag registrerades som doktorand i april 2011. Mitt doktorandprojekt heter ”Långtidsuppföljning av män med Aspergers syndrom diagnostiserade i barndomen”. Projektet undersöker den diagnostiska stabiliteten gällande Aspergers syndrom, neuropsykologiska aspekter, psykiatrisk samsjuklighet, livskvalitet, förlopp över tid och psykosocial funktion.

För närvarande är jag i slutfasen av skrivandet av min första vetenskapliga artikel, som handlar om den diagnostiska stabiliteten och vilka faktorer som predicerar en kvarstående Aspergers syndrom-diagnos. Resultaten har under 2012 presenterats på Medicinska Riksstämman i Stockholm och vid en autismkonferens i Köpenhamn. I april 2014 ska arbetet redovisas på konferensen Fokus på autism i Stockholm.

Jag bor i Gävle och är psykolog på barnhabiliteringen, och halva min arbetstid är vikt för doktorandprojektet. Jag har undersökt alla mina forskningspersoner vid Gillbergcentrum i Göteborg, där även tidigare undersökningar av pojkarna och männen med Aspergers syndrom har ägt rum. För att kunna finansiera logi och resor till och från Göteborg har jag sökt anslag från Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri. Jag har fått 15.000 kronor, som jag har kunnat nyttja till resor och logi under 2013. Utan anslagen från Stiftelsen hade min forskning inte gått att genomföra. Jag är helt beroende av att bedriva studien vid Gillbergcentrum i Göteborg. Jag är därför väldigt glad och tacksam att Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri har stöttat min forskning."

Adam Helles
Foto: Region Gävleborg