Skip to main content
Breadcrumb

Ecstatic Techniques

Research project
Active research
Project owner
Academy of Music and Drama

Short description

Dissertation by Esaias Järnegard.
The notion of ecstatic techniques is used as an intermediary – liminal – condition and inspiration for a project within the domain of notated chamber music. Techniques of ecstasy is essentially a term which one finds in description of archaic expressions, such as the techniques of the Shaman (c. f religio-historian Mircea Eliade), but not only; during the 20th century and onwards the exploration of ritual practice within the framework of the western tradition has seen an immense growth. On a philosophical level, on an artistic level and on a political level.

Mitt projekt syftar till att överbrygga såväl filosofiskt ontologiska påståenden, väsentligen av Martin Heidegger (och sedermera vidareutvecklade av exempelvis Giorgio Agamben) och idéen om ett modernt ljudprojekt företrätt av exempelvis Giacinto Scelsi, Pierluigi Billone, Diamanda Galas och Antonin Artaud.

Genom en utgångspunkt i Giorgio Agambens idé om konstens ursprungliga struktur, vilken lokaliser den konstnärliga praktiken som en kollektiv erfarenhet, söks ett holistiskt perspektiv där språkets begränsningar (även då notation) söker nya svar i relationen mellan det grafiska arbetet och det fysiska arbetet med ljud. Ett kritiskt förhållningssätt på väg mot en kompositionsmetod.

En startpunkt är idéen om ljud som ett direkt uttryck. Hur är det möjligt att skapa en notation och arbeta med ljud utan att det ena begränsar det andra? Att söka en metod där både notationen och den kroppsliga praktiken i det längsta befinner sig på gränsen till representation.

Som avslut, Giorgio agamben skriver i the Sacrament of language:

"It is perhaps time to call into question the prestige that language has enjoyed […] considered in itself, it is no more beautiful than birdsong, no more efficacious than the signals insects exchange, no more powerful than the roar with which the lion asserts his dominion".

Photo of Esaias Järnegard
Esaias Järnegard
Photo: Privat