Image
Photo: Henrik Sandgren
Breadcrumb

Ta täten i den cirkulära omställningen - att överbrygga implementeringsklyftor i hållbar offentlig upphandling

Forskningsprojekt
Active research
Project size
3 000 000
Project period
2022 - 2025
Project owner
Förvaltningshögskolan

Short description

Projektet ställer utmaningar i kommuners organisering och genomförande av cirkulär upphandling i centrum, med målet att vidareutveckla kunskap om hållbar upphandlingspraktik och bidra till aktuell forskning om hållbarhetsstyrning och organisering av marknader.

I Sverige upphandlar offentliga organisationer årligen varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor vilket innebär stora möjligheter att påverka produktion, företag och marknader. Samtidigt står den offentliga konsumtionen för nästan 30 % av Sveriges klimatpåverkan.

Det här projektet handlar om cirkulär och fossilfri upphandling som regeringen pekat ut som avgörande i omställningen till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Det kräver omfattande förändringar av upphandlingspraktiken där många aktörer måste gå samman för att utveckla nya förhållningssätt och arbetssätt, samtidigt som samverkan med företagen behöver hitta nya vägar.

Det saknas dock djupgående analyser av sådana förändringsprocesser. Projektets syfte är att identifiera och förklara utmaningarna som offentliga organisationer står inför i organiseringen och genomförandet av cirkulär och fossilfri upphandling och på så sätt bidra med kunskap som kan användas för att överbrygga klyftan mellan policy och praktik.

Genom djupgående studier av två kommuner och två olika upphandlingsområden (bygg/anläggning och livsmedel) analyseras de organisatoriska förutsättningarna för cirkulär och fossilfri upphandling och vad som händer när policyer omvandlas till konkreta åtgärder i  upphandlings- och leverantörsorganisationer. Utöver praktisk kunskap bidrar projektet teoretiskt till en framväxande multidisciplinär forskningslitteratur om upphandling i relation till styrning och organisering av marknader.

Projektdeltagare: Emma Ek Österberg, Göteborgs universitet (projektledare); Christian Lagström, Stockholms universitet; Sara Persson, Södertörns högskola; och Martin Qvist, Stockholms universitet.