Image
Urban i kavaj i Handelshögskolans korridorer
Photo: Isac Lundmark
Breadcrumb

Ungdomars innovativa kraft viktigt för att förnya demokratin

Published

Med International Youth Think Tank förverkligar Urban Strandberg sitt drömprojekt. Genom att samla ungdomar som står upp för öppenhet och demokrati vill han bidra till hoppfullhet och positiv framsyn bland politiska ledare och medborgare. I går presenterades förslag till demokratisk förnyelse vid International Youth Conference på Handelshögskolan.

Hej Urban Strandberg, vem är du och varför är du engagerad i International Youth Think Tank?

Jag är docent i statsvetenskap och sedan årsskiftet anställd som universitetslektor vid Juridiska institutionen där jag är tjänstledig 85% för att leda think tanken. Som forskare och lärare vid Göteborgs universitet har jag i många år fokuserat på demokratifrågor, ofta i tvärvetenskapliga och internationella sammanhang. Inom utbildningen har jag startat internationella spetsutbildningar på avancerad nivå i form av double degree-samarbeten med Konstanz University, Fudan University och University of North Carolina i Chapel Hill. Think tanken är mitt livs drömprojekt. Sett i backspegeln känns mitt akademiska yrkesliv som en enda lång förberedelse till grundandet och drivandet av think tanken.

Image
personer i seb-salen.
Medlemmar i International Youth Think Tank presenterade sina förslag för demokratisk förnyelse. Foto: Isac Lundmark<br /> Foto: Isac Lundmark
Photo: Isac Lundmark

Vad är International Youth Think Tank?

International Youth Think Tank (IYTT) är en think tank inom vilken ungdomar står upp för öppenhet och demokrati. Den grundades 2019 av mig själv och före detta EU-kommissionären samt tidigare innehavaren av Assar Gabrielsson-professuren Cecilia Malmström. Målet med IYTT är att utgöra en motkraft till den auktoritära våg som böljar fram i världen. Arbetssättet är att ge ungdomar i uppdrag att dels formulera visionära och framtidsinriktade förslag som kan inspirera beslutsfattare att förnya demokratin, dels inspirera enskilda människor till ett aktivt medborgarskap. Sedan 2021 bedrivs verksamheten med stöd av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond med Lindholmen Science Park som hemvist.

Image
Tre personer och en man på plats i SEB-salen
En panel delvis bestående av Handelshögskolans tidigare gästprofessor och EU-kommissionär, Cecilia Malmström, gav kommentarer till gruppen som presenterade.<br /> ​​​​​Foto: Isac Lundmark
Photo: Isac Lundmark

Vad är International Youth Conference?

Think tankens kärnverksamhet är en årlig fyradagars konferens för 18–24-åringar. Ansökansmöjligheten är varje år öppen från maj till augusti. I år sökte 219 personer från 57 länder. Vi valde ut 24 deltagare från tre kontinenter och de 14 länderna Bulgarien, Frankrike, Grekland, Indien, Indonesien, Italien, Polen, Portugal, Ryssland, Singapore, Storbritannien, Sverige, Sydafrika och Tyskland. Dryga dussinet inspirationsföreläsare och kommentatorer samt fyra moderatorer understödjer arbetet med att utarbeta konkreta förslag till demokratisk förnyelse. Konferensen kulminerar i en preliminär rapport samt ett publikt seminarium där förslagen presenteras. Think tankens fjärde konferens genomfördes den 21–24 november. Den avslutande presentationen var  det första publika lunchseminariet i think tankens nya serie Gothenburg Democracy Talks vilket tar plats i Handelshögskolans lokaler. Mot slutet av januari kommer nästa Gothenburg Democracy Talks handla om breddad rekrytering.

Varför är målgruppen och frågorna viktiga?

Unga människor av idag ska leva i ett framtida samhälle som klarar av att upprätthålla fred, skapa hållbarhet samt fatta demokratiska beslut om klimatkrisen, digitaliseringen och de sociala mediernas utveckling samt global migration, för att nämna några exempel på stora framtidsutmaningar. Demokratin är på tillbakagång runtom i världen och många medborgare känner sig ohörda även i stabila demokratier. Ungdomars innovativa kraft är därmed oumbärlig för att förnya demokratin.

Vad vill du åstadkomma med IYTT?

Vi lever i en omtumlande tid. Krig mellan Ryssland och Ukraina. En värld som håller på att gå under av klimatkrisen. Människor som lever i fattigdom och stor utsatthet för våld och ohälsa. Dessvärre är det många politiska ledare och sociala medier som möter människors oro genom att spela på det evolutionärt nedärvda snabba och heta känslotänkandet med dess fokus på hotfullhet. När hotfullheten är grunden ger det näring åt människors naturliga fallenhet för rädsla och ilska vilket i sin tur banar vägen för främlingsfientlighet, nationalism och populism. Med think tanken vill jag åstadkomma en motvikt. Jag hoppas att ungdomarnas konkreta förslag till demokratisk förnyelse ska stärka hoppfullhet, resonlighet och positiv framsyn bland både politiska ledare och medborgare.