University of Gothenburg
Image
Fotot visar låga flerfamiljsbostäder i rå betong med färgglada fönster och dörrar
Studentbostäderna i Kungshamra byggdes 1965-1967. Hårdgjorda markytor och fasader av rå betong karakteriserar området. Kulturhistoriskt värdefullt eller bara grått, åsikterna går isär.
Photo: Sven Olof Ahlberg
Breadcrumb

Betong - material, konstruktion, åtgärder, skador arkitektur, historia

Hur kan vi förstå och vårda äldre konstruktioner och byggnader i armerad betong? Om det handlar en ny bok från Hantverkslaboratoriet. Nio författare belyser frågan från olika håll.

Boken samlar några av Sveriges mest sakkunniga forskare och yrkesverksamma i ämnet betong. Den förmedlar aktuell forskning och konkret handledning i frågor som rör historiska betongkonstruktioners vård och underhåll. I nio kapitel behandlas materialets sammansättning och bakgrund, dess arkitektoniska och konstruktiva egenskaper, de vanligaste undersökningsmetoderna och skadorna samt beprövade metoder för att renovera, restaurera och konservera.

Samarbete krävs

Att betong är ett industriellt framställt, komposit material gör det särskilt svårt att underhålla och restaurera - det finns nästan lika många betongsammansättningar som det finns historiska byggnader. I dag befinner vi oss dessutom i en situation där många av efterkrigstidens betongkonstruktioner har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Nu krävs samarbete och krafttag av hantverkare, antikvarier, arkitekter, ingenjörer och fastighetsägare.

Olika bakgrund och kompetenser

Författarna har olika bakgrund och kompetenser och betraktar betongkonstruktionerna utifrån sina fackspecifika perspektiv. I boken medverkar Sven Olof Ahlberg, Gunnar Almevik, Lone-Pia Bach, Elisabeth Helsing, Stefan Holmgren, Sara Höglund, Eva Löfgren, Urs Müller och Karl Gunnar Olsson. Redaktörer är Sven Olof Ahlberg och Eva Löfgren. 

Bilden visar det grå omslaget till boken betong. Svart text mot en husvägg av rå betong