Image
Målning i Gamla Flickläroverket av konstnären Nils Nilsson.
Målning i Gamla Flickläroverket av konstnären Nils Nilsson.
Photo: Monica Sand. Konstnär: Nils Nilsson.
Breadcrumb

Gamla Flickläroverket /Kjellbergska - konst- och forskningsseminarium om sociala minnen och erfarenheter av en plats

Forskning
Hållbarhet & miljö
Kultur & språk

Save the date 7 och 8 december. Då kan du vara med i ett konstnärligt forskningsprojekt om hur vi kan bevara sociala minnen och erfarenheter av en plats med hjälp av konst. Platsen vi utforskar är Konstnärliga fakultetens byggnad Artisten, den del där tidigare Flickläroverket, senare Kjellbergska låg.

Seminarium
Date
7 Dec 2022
8 Dec 2022
Time
10:00 - 16:00
09:00 - 17:00
Accessibility
Läs om tillgänglighet på gu.se/scen-musik/om-oss/evenemang

Organizer
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Ta del av utställning med arkivbilder och foton, framförande av historiska danser, sånger och musik. Samtala med kvinnor som var studenter på läroverket då och se vad konststudenter gör idag. Delta i återuppförande av rörelse, dans, sång och musik som historiskt framförts i byggnaden.

Syftet med projektet är att både bevara och skapa nya minnen av platsen med konstnärliga metoder.

Minnesprocesser på Flickläroverket i Artisten 7 och 8 december
(Dagarna dokumenteras med film, foto, ljud)

Programmet äger rum i Flickläroverkets tidigare Högtidssal - numer Artistens rörelsesalar D502 (Müntzingsalen), D503 (Kjellbergsalen) och D504 (Österlingssalen) namngivna efter kvinnor som undervisat på Artisten.

7 december 10-16.30
10:00 Samling Götaplatsen: Minnesvandring till Flickläroverket, leds av Ami Skånberg Dahlstedt, koreograf och forskare

11.00 Monica Sand hälsar välkommen
Rundvandring i byggnaden med Kjell Thorbjörnsson

11.30 Bågdansen med latinsk sång: leds av Gun Lund, dansare/koreograf. Österlingssalen 

12.15 Plats-specifik dansföreställning av danslärarstudenter, HSM, handledare Anna Emilsson

12.45
MINNESRUM. Dans - Anna Wennerbeck. Musik - Anders Hagberg


Lunch

14.00 Samtal med kvinnor som gått på Flickläroverket
Utställning med arkivmaterial, ritningar, foton, objekt

Minnesworkshop med designstudenter

Rörelser i tiden, fotografier av Melina Bigale

15.45-ca 16.30 Frågestund om målningen Dansen med Sanne Kofod Olsen, dekan, Konstnärliga fakulteten och Pontus Isaksson, områdeschef, Akademiska hus

Från kl 19: Platsspecifik inspelning i Österlingsalen juni 2021: https://www.musictraveler.com/sv/users/anders7/stream/2981/

8 december 9-ca 17
9-12: Flickläroverket – ritualer kring en Göteborgshistoria: Arkitektur, minne, demokrati
Jonsereds-seminarium i Flickläroverket. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke
www.gu.se/evenemang/pop-up-akademi-artisten-flicklaroverket-ritualer-kring-en-goteborgshistoria

LUNCH

13.30 På Artistens innergård: Bengt Isling berättar om sin och Gunilla Bandolins gårds- och konstinstallation från 1991. Därefter en konstnärlig av-territorialisering av gården - en dans-ritual under ledning av Gun Lund.

14.00 Rundvandring i byggnaden, Kjell Thorbjörnsson
Samtal med kvinnor som gått på Flickläroverket 
Utställning med arkivmaterial, ritningar, foton, objekt

Minnesworkshop med designstudenter

Rörelser i tiden, fotografier av Melina Bigale

15.30 Bågdansen med latinsk sång: leds av Gun Lund, dansare/koreograf. Österlingssalen

16.15 Plats-specifik dansföreställning av danslärarstudenter, HSM, handledare Anna Emilsson

Mer om forskningsprojektet

Detta seminarium ingår i ett forskningsprojekt om hur vi med konstnärliga metoder och processer kan binda samman en plats förflutna med dess framtid. Platsen är Konstnärliga fakultetens byggnad Artisten, närmare bestämt den del av byggnaden där tidigare Flickläroverket, senare Kjellbergska låg, och som nu planeras rivas för att ge plats åt framtidens konstnärliga utbildning och forskning. Dess förflutna tar vi fram med hjälp av arkivmaterial och kvinnorna som en gång var elever på läroverket samt gestaltar nya minnen att föra med in i den framtida byggnaden.

Om Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg

Flickläroverkets byggnad invigdes 1935. De som studerade här var pionjärer, ofta den första i familjen som gick vidare till högre utbildning. Det var en tid då allt fler kvinnor tog plats i yrkes- och samhällsliv och skolans lärare och lektorer, som var kvinnor, blev föredömen för en ny offentlig kvinnoroll. En skulptur i gips av Fredrika Bremer i trapphallen och silverbroschen med en bild av Pallas Athena på skolans studentmössor, förde in feministiska ideal. Många av kvinnorna som gick på flickläroverket kom senare att ha viktiga uppdrag och stor påverkan inom kulturliv, forskning, politik och utbildning, i Göteborg och nationellt. 

Byggnaden, ritad av arkitekten Ragnar Ossian Swensson, bär med sig ett rikt konst- och kulturarv som förenar kvinno- och utbildningshistoria, arkitektur, stadsplanering, konst- och kulturhistoria. Läget vid Götaplatsens kulturella centrum har alltid präglat verksamheten i huset. 1966 öppnades läroverket för båda könen och fick namnet Kjellbergska gymnasiet. 1992 integrerades byggnaden i det som blev Högskolan för scen och musiks hus Artisten. Göteborgs universitet planerar nu att bygga ut och bygga till Artisten, för en byggnad som rymmer hela den Konstnärliga fakulteten. Planerna medför att gamla Flickläroverket kommer att rivas för att ge plats för en ny huskropp, ritad för framtidens konstnärliga utbildning och forskning, som kan föra arvet vidare.

Skylt om Elsa Österling, Österlingsalen, Artisten.
Skylt om Elsa Österling, Österlingsalen, Artisten.
Photo: Monica Sand
Gamla Flickläroverket, senare Kjellbergska gymnasiet.
Gamla Flickläroverket, senare Kjellbergska gymnasiet.<br /> Foto: Monica Sand
Photo: Monica Sand
Image
Bågdansen 1936
Bågdansen 1936
Photo: Riksarkivet