Image
Forskaren Elena Volodina är initiativtagare till kursserien SwedishFromScratch där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska själva med hjälp av språkteknologiska lösningar.
Forskaren Elena Volodina är initiativtagare till kursserien SwedishFromScratch där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska själva med hjälp av språkteknologiska lösningar.
Photo: Karin Wenzelberg
Breadcrumb

Forskare utvecklar digital språkkurs i svenska för ukrainare

Ukrainare som flyr till Sverige har ingen rätt att läsa svenska för invandrare, SFI, eftersom de inte tilldelas ett personnummer. Forskaren Elena Volodina har därför tagit initiativ till kursserien SwedishFromScratch där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska själva med hjälp av språkteknologiska lösningar.

- Jag har en ukrainsk familj boende hemma hos mig, en familj från Mariupol, berättar Elena Volodina. När de flyttade in för en månad sedan blev jag uppmärksammad på de problem som kan uppstå när man inte får ett personnummer, att man till exempel inte får ta del av SFI-undervisning.

Tillsammans med sina kollegor från Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi skapar Elena Volodina en självstudiekurs på sin fritid där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska. Det finns ett behov. Språkteknologiska lösningar för inlärning av främmande språk har funnits tidigare, men det har saknats ett verktyg för absoluta nybörjare.

Elena Volodina har själv bakgrund som språklärare och har jobbat med svenska som andraspråk utifrån språkteknologi, något som kom väl till hands. Hon gjorde korta lektioner i grundläggande svenska för flyktingfamiljen, men när hon blev uppmärksammad på att det fanns behov också för andra startade hon en kanal i Telegram. Det är en kommunikationsplattform snarlik WhatsApp som är populär i Ukraina. I kanalen publicerar hon länkar till språklektioner med tillhörande övningsuppgifter och materialet har Elena Volodina översatt till ryska så att personerna kan öva på egen hand.

- Hittills har kurserna bestått av kortare texter med tillhörande ordlistor och uttalsinspelningar, men efter att ha berättat om mitt projekt på institutionen var det flera forskare och doktorander som ville hjälpa till och bidra på sin fritid, säger Elena Volodina

Språkkursen utvecklas

Nu vidareutvecklas kursserien med grammatiska övningar som skapats med hjälp av språkteknologiska algoritmer av David Alfter och Arianna Masciolini. Texterna analyseras av algoritmerna som därefter delar upp den i separata ord. Genom att sedan samköra orden mot ett lexikon och andra resurser kan algoritmerna bland annat härleda vilken ordklass och grundform ordet har. Till exempel kan man utifrån ordklassbestämmelserna skapa övningsuppgifter automatiskt. Om man vill göra övningar med verbformer kan verktyget plocka bort verb i meningarna där personen sedan ombeds skriva ordet i rätt form.

Skärmdumpar av betaversion för grammatiska övningar till SwedishFromScratch (David Alfter och Arianna Masciolini)
Betaversion för grammatiska övningar till SwedishFromScratch (David Alfter och Arianna Masciolini). Bildmontage.

Elena Volodina har kontakt med andra aktörer för att få lov att skapa övningsuppgifter utifrån redan publicerade texter för nybörjare i svenska eller transkriberat tal. Kursserien SwedishFromScratch för självstudier har ungefär 90 följare i Telegram idag och länkar också till andra kanaler där svenska för nybörjare lärs ut, som podden ”Lätt svenska med Oskar” och UR Språkplay.

- Förhoppningen är att projektet kan få en finansiär, säger Elena Volodina. Ukrainarna behöver lära sig svenska och jag och mina kollegor på institutionen vill bidra med det vi kan. Projektet ringar in kärnan i vad institutionen gör: svenska, flerspråkighet och språkteknologi.

Ett långsiktigt projekt

Elena Volodina och de involverade forskarna planerar att SwedishFromScratch blir ett långsiktigt projekt. De vill möjliggöra att det kan användas av alla som vill lära sig svenska, oberoende av vilket modersmål man har.

- Det känns gott att kunna hjälpa till, att kunna bidra med min kompetens på ett så konkret sätt att det kan hjälpa människor att komma in i samhället, säger Elena Volodina.

 

Text: Karin Wenzelberg

Fakta om SwedishFromScratch

Kursen är gratis och kan följas av vem som helst. Via kanalen i Telegram kan man få notiser när nya lektioner har publicerats.

Länk till Telegramkanalen: https://t.me/quizlet4swedish